3. výzva MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko - IROP - Sociální služby

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: předpokládané datum vyhlášení je prosinec 2019

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

Výzva č. 3/2019 IROP - Sociální služby

Text výzvy bude zveřejněn až po schválení Řídícím orgánem.

 

Přílohy výzvy MAS:

Interní postupy MAS MTJ (platné k 10.9.2018)

Příloha č. 1 Kritéria Formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

 

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 62. výzva IROP ‐ SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA-INTERGROVANÉ PROJEKTY CLLD

Veškerá pravidla a přílohy naleznete zde.