4. výzva MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko - IROP - Kulturní dědictví - UZAVŘENÁ

 

Od 2. 9. 2020 od 17:44 hodina je schválená a otevřená modifikovaná výzvy. Lze již finalizovat a podávat žádosti.

 

Výzva je pozastavena, nelze podávat žádosti, termín pro podání žádostí bude prodloužen do 21. 9. 2020.

Po schválení modifikace budete informováni.

Modifikace výzvy - zde.

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 20. 7. 2020 od 4,00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 8. 2020 do 23,59 hodin

 

V této výzvě MAS je jediný způsobilý žadatel dle indikativního seznamu IROP - vlastník památkového objektu "Kalvárie v Jaroměřicích".

 

Výzva č. 4/2019 IROP - Kulturní dědictví
 

 

Seznam přijatých žádostí

 

Přílohy výzvy MAS:

Příloha č. 1 Kritéria Formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

 

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 55. výzva IROP ‐KULTURNÍ DĚDICTVÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD ‐ SC 4.1. 

Veškerá pravidla a přílohy naleznete zde.

 

Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 - naleznete zde.

 

Pozvánky na semináře:

Dne 22. 7. 2020 od 15 hodin - kancelář MAS MTJ, Třebovská č. 809, 569 43  Jevíčko se uskuteční Seminář pro žadatele v rámci vyhlášené výzvy č. 4 IROP - Kulturní dědictví. Pozvánku naleznete zde.