4. výzva MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko - IROP - Kulturní dědictví

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: předpokládané datum vyhlášení je prosinec 2019

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

V této výzvě MAS je jediný způsobilý žadatel dle indikativního seznamu IROP - vlastník památkového objektu "Kalvárie v Jaroměřicích".

 

Výzva č. 4/2019 IROP - Kulturní dědictví

Text výzvy bude zveřejněn až po schválení Řídícím orgánem.

 

Přílohy výzvy MAS:

Příloha č. 1 Kritéria Formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

 

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 55. výzva IROP ‐KULTURNÍ DĚDICTVÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD ‐ SC 4.1. 

Veškerá pravidla a přílohy naleznete zde.