5. výzva MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko - IROP - Sociální podnikání

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: předpokládané datum vyhlášení je prosinec 2019

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

Výzva č. 5/2019 IROP - Sociální podnikání 

Text výzvy bude zveřejněn až po schválení Řídícím orgánem.

 

Přílohy výzvy MAS:

Příloha č. 1 Kritéria Formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

 

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 65.  výzva IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 2.2

Veškerá pravidla a přílohy naleznete zde.