6. výzva MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko - IROP - Kvalitní školství -

 

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

V této výzvě MAS je jediný způsobilý žadatel dle indikativního seznamu IROP - vlastník památkového objektu "Kalvárie v Jaroměřicích".

 

Výzva č. 6/2021 IROP - Ochrana kulturního dědictví 

Seznam přijatých žádostí

 

Přílohy výzvy MAS:

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list - věcné hodnocení

Kontrolní list - Kontrola formáních náležitostí a přijatelnosti