Search

Výzva č. 6 - OPZ Sociální podnikání

Registrační číslo výzvy MAS: A39/03_16_047/CLLD_16_01_005

Datum vyhlášení výzvy MAS: 24. 09. 2019 (zpřístupnění v ISKP14+)

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 24. 09. 2019, 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 14. 2. 2020, 12:00 hodin

Datum pořádání seminářů pro žadatele – viz níže.

Dokumenty k  výzvě MAS k předkládání žádostí o podporu:

Dne 28.1.2020 došlo k modifikaci výzvy, termín příjmů žádosti o podporu je prodloužen do 14. 2. 2020 do 12,00 hodin.

Text Výzvy č. 6 – OPZ Sociální podnikání – po modifikaci naleznete zde. (verze platná od 28.1.2020)

Dne 11. 11. 2019 došlo k modifikaci výzvy, termín příjmů žádosti o podporu je prodloužen do 31. 1. 2020 do 12,00 hodin

Text Výzvy č. 6 – OPZ Sociální podnikání – modifikace výzvy- zde – neplatná od 28.1.2020

Text Výzvy č. 6 – OPZ Sociální podnikání – neplatná od 11. 11. 2019.

Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 – Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 – Statut obecně prospěšné společnosti

Příloha č. 4 – Jednací řád Představenstva

Příloha č. 5 – Jednací řád Výběrové komise

Příloha č. 6 – Jednací řád Kontrolní komise

Příloha č. 7 – Etický kodex pro 6. výzvu OPZ

Příloha č. 8 – Finanční plán

Příloha č. 9 – Podnikatelský plán

Příloha č. 10 – Sada rozpoznávacích znaků – integrační sociální podnik

Příloha č. 11 – Sada rozpoznávacích znaků – environmentální sociální podnik

Příloha č. 12 – Informace pro žadatele k psaní žádosti a podnikatelského plánu

Seminář pro žadatele o podporu dne 30. 09. 2019 od 8,30 hodin v kanceláři MAS, pozvánka zde

Seminář pro žadatele o podporu dne 30. 09. 2019 od 14,30 hodin v kanceláři MAS, pozvánka zde

Prezentace ze semináře pro žadatele o podporu

Kontaktujte nás

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Provozní doba kanceláře: