Přehled realizovaných projektů přes MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o. p. s. v letech 2011 - 2014 a 2018 - 2020 - naleznete zde. 

 

Aktuální výzvy

 

Podobnosti k vyhlášení Výzvy č. 1 - OPZ Prorodinná opatření dnem 17. 4. 2018:

Podrobnější informace sledujte v záložce OPZ  http://www.masmtj.isu.cz/vyhlášené výzvy/OPZ

 a již nyní si můžete domluvit konzultace na tel. 725 762 948,

 mas.mtj@seznam.cz a na projektyCLLD@masmtj.cz  

Doporučujeme účast na seminářích

 

 

Podobnosti k vyhlášení Výzvy č. 1 -  Program rozvoje venkova dnem 14.5.2018:

Podrobnější informace sledujte v záložce PRV http://www.masmtj.isu.cz/vyhlášené výzvy/PRV

 a již nyní si můžete domluvit konzultace na tel. 725 762 948,

 mas.mtj@seznam.cz  

Doporučujeme účast na seminářích

 

Archiv AKTUALIT:

ROK 2018

Dne 28.12.2018 od 13,30 hodin se koná jednání Představenstva - kancelář MAS, Třebovská č 809, 569 43 Jevíčko. Pozvánku naleznete zde.

Dne 21.12.2018 bylo z strany SZIF schváleno 11 Žádostí o dotaci v rámci PRV. Podrobný seznam naleznete zde.

Dne 21.12.2018 od 14,00 hodin se koná jednání Představenstva - kancelář MAS, Třebovská č 809, 569 43 Jevíčko. Pozvánku naleznete zde.

Dne 14.12.2018 od 8,30 hodin se koná jednání Výběrové komise - zsedací místnost v 2.NP, MěÚ Moravská Třebová (Radnice), nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová. Pozvánka je uvedená zde.

Dne 7.12.2018 od 15,00 hodin se koná jednání Partnerské schůze - v Jevíčku na Zámečku, U Zámečku 451, 569 43 Jevíčko.

Dne 7.12.2018 od 13,00 hodin se koná školení Výběrové komise MAS - v Jevíčku na Zámečku, U Zámečku 451, 569 43 Jevíčko.

Dne 7.12.2018 od 8,00 hodin se bude konat školení zájemců o dotaci z programového rámce zaměstatnost v rámci výzvy č. 3 OPZ Sociální začleňování - sociální služby. Pozvánka je uvedená zde.

Ode dne 25.10.2018 je vyhlášená 2. výzva MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko - IROP - Sociální bydlení - podrobné informace naleznete zde. - UZAVŘENO !!!

Ode dne 10. 10. 2018 je vyhlášena 1. výzva MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko - IROP - Kvalitní školství - podrobné informace naleznete zde. - UZAVŘENO !!!

Dne 26. 9. 2018 se konalo od 16 hodin společné jednání Představenstva a Správní rady. Místo konání v kanceláři MAS, na adrese: Třebovská č. 809, 569 43 Jevíčko (nad prodejnou Hruška). Možnost parkování na protější straně na parkovišti.

Dne 28. 9. 2018 od 8,00 hodin byla v ISKP14+ zpřístupněna výzva č. 2 - OPZ Sociální začleňování - sociální

služby - UZAVŘENO !!!

Připravujeme výzvy do IROP (předpoklad vyhlášení : říjen 2018)

1) sociální bydlení

2) památky - dle indikativního seznamu IROP - jen Kalvárie Jaroměřice

 

Seznam přijatých žádostí do POV 2019 - Malý LEADER ke dni 7. 9. 2018

Dne 16.8.2018 byla vyhlášená výzva na projekt -  „Malý LEADER“ pro Moravskotřebovsko a Jevíčsko pro rok 2019  

Datum příjmu žádostí o dotaci: 16. 8. 2018 – 7. 9. 2018 (do 12:00 hodin)  UKONČENO

Podrobné informace o projektu naleznete zde 

Dne 15. 8. 2018 se bude konat jednání Představenstva k výběru projektů PRV a OPZ.    

 

Dne 9. 8. 2018 se bude konat jednání Výběrové komise k hodnocení projektů OPZ.

Pozvánka na jednání Výběrové komise - 9.8.2018

Dne 25. 7. 2018 proběhlo jednání Výběrové komise MAS, která hodnotila projekty podané v 1. výzvě PRV, všechny projekty splnily minimální bodovou hranici a seznam projektů bude předán rozhodovacímu orgánu - Představenstvu MAS k závěrečnému výběru a doporučení k financování pro SZIF.

Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti k 1. výzvě OPZ a PRV již byla ukončena. Více naleznete v záložce Výzvy.

Dne 24.7.2018 a 25.7.2018 se bude v Moravské Třebové na radnici konat jednání Výběrové komise.

Pozvánka - jednání Výběrové komise 24.7.2018

Pozvánka - jednání Výběrové komise 25.7.2018