OPZ

 

Výzva č. 4 - OPZ Prorodinná opatření

Registrační číslo výzvy MAS: 748/03_16_047/CLLD_16_01_005

Datum vyhlášení výzvy MAS: 10.12.2018 (zpřístupnění v ISKP14+)

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 10.12.2018, 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 11.01.2019, 12:00 hodin

 

Dokumenty k  výzvě MAS k předkládání žádostí o podporu:

Text Výzvy č. 4 - OPZ Prorodinná opatření

Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit 

Příloha č. 3 - Statut obecně prospěšné společnosti

Příloha č. 4 - Jednací řád Představenstva

Příloha č. 5 - Jednací řád Výběrové komise

Příloha č. 6 - Jednací řád Kontrolní komise

Příloha č. 7 - Etický kodex

 

 

 

Výzva č. 3 - OPZ Sociální začleňování - Sociální služby

Registrační číslo výzvy MAS: 759/03_16_047/CLLD_16_01_005

Datum vyhlášení výzvy MAS: 30.11.2018 (zpřístupnění v ISKP14+)

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 30.11.2018, 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30.12.2018, 12:00 hodin

 

Dokumenty k  výzvě MAS k předkládání žádostí o podporu:

Text Výzvy č. 3 - OPZ Sociální začleňování - sociální služby

Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 - Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba

Příloha č. 4 - Údaje o sociální službě

Příloha č. 5 - Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě

Příloha č. 6 - Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost)

Příloha č. 7 - Statut obecně prospěšné společnosti

Příloha č. 8 - Jednací řád Představenstva

Příloha č. 9 - Jednací řád Výběrové komise

Příloha č. 10 - Jednací řád Kontrolní komise

Příloha č. 11 - Etický kodex

 

Školení zájemců o dotaci z programového rámce zaměstnanost - konané 7.12.2018 od 8,00 hodin v kanceláři MAS, Třebovská č. 809, 569 43 Jevíčko.

 

 

 

________________________________________________________________________________

Výzva č. 2 - OPZ Sociální začleňování - sociální služby - UZAVŘENÁ !!!!

 

V termínu pro podání žádostí nebyla podaná žádná žádost.

 

Registrační číslo výzvy MAS: 705/03_16_047/CLLD_16_01_005

Datum vyhlášení výzvy MAS: 28. 9. 2018 (zpřístupnění v ISKP14+)

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 28. 9. 2018 od 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 10. 2018 do 12:00 hodin

 

Dokumenty k  výzvě MAS k předkládání žádostí o podporu:

Text Výzvy č. 2 - OPZ Sociální začleňování - sociální služby

Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 - Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba

Příloha č. 4 - Údaje o sociální službě

Příloha č. 5 - Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě

Příloha č. 6 - Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost)

Příloha č. 7 - Statut obecně prospěšné společnosti

Příloha č. 8 - Jednací řád Představenstva

Příloha č. 9 - Jednací řád Výběrové komise

Příloha č. 10 - Jednací řád Kontrolní komise

Příloha č. 11 - Etický kodex

 

Školení zájemců o dotaci z programového rámce zaměstnanost - konané 4.10.2018 od 9,30 hodin v zasedací místnosti Charity Moravská Třebová, v Moravské Třebové.

Školení zájemců o dotaci z programového rámce zaměstnanost - konené 5.10.2018 od 14 hodin v zasedací místnosti MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s., Jevíčko. 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Výzva č. 1 - OPZ Prorodinná opatření - UZAVŘENÁ

Dnem 17. 4. 2018 od 8,00 hodin je v ISKP14+ zpřístupněna výzva č. 1 Prorodinná opatření.

Text modifikované Výzvy č. 1 Prorodinná opatření - od 18. 5. 2018

 - v modifikované výzvě došlo pouze k prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí v elektronickém systému ISKP14+ do 1.6.2018 do 12,00 hodin

Text Výzvy č. 1 Prorodinná opatření - neplatná od 18. 5. 2018

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů OPZ

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 Jednací řád Výběrové komise

Příloha č. 4 Jednací řád Představenstva

Příloha č. 5 Jednací řád Kontrolní komise

Příloha č. 6 Etický kodex

Příloha č. 7 Potvrzení o kapacitě školní družiny

Příloha č. 8 - Statut obecně prospěšné společnosti

Příloha č. 9 - Jednací řád Představenstva

Příloha č. 10 - Jednací řád Výběrové komise

Příloha č. 11 - Jednací řád Kontrolní komise

Příloha č. 12 - Etický kodex

 Pozvánky na semináře

24. 4. 2018 od 8,30 hod DDM Moravská Třebová

27. 4. 2018 od 8,30 hod Třebovská 809, Jevíčko

 

Seznam přijatých žádostí

Seznam žádostí po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti

 

Dne 9.8.2018 od 13,00 hod se bude konat jednání Výběrové komise v zasedací místnosti v 1 poschodí Městského úřadu v  Moravské Třebové (Radnice).

Pozvánka na jednání Vývěrobé komise - 9.8.2018

Zápis z jednání Výběrové komise

 

Dne 15.8.2018 od 13,30 hodin se bude konat jednání Představenstva v zasedací místnosti v 1 poschodí Městského úřadu v Moravské Třebové (Radnice).

Pozvánka na jednání Představenstva  - 15.8.2018

Zápis z Jednání Představenstva