PRV

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. oznamuje, že vyhlašuje 1. Výzvu v Programu rozvoje venkova.

Termín vyhlášení výzvy: 14. 5. 2018

Termín příjmu žádostí: od 21. 5. 2018 od 8,00 hodin do 15. 6. 2018 do 12,00 hodin

Průběžné informace a konzultace k projektům poskytují:

  • projektová manažerka Bc. Lenka Křenková (M: +420 737 845 436, E: mas.mtj@seznam)
  • vedoucí pracovník SCLLD Mirolava Šejnohová (M: +420 725 762 948, E: mas.mtj@seznam.cz)

 

Seminář pro žadatele výzvy PRV 1/2018 se uskuteční dne 15. 5. 2018 a 17. 5. 2018 od 15,30 hodin v kanceláři MAS, Třebovská 809, 569 43 Jevíčko.

Pozvánka na seminář pro žadatele dne 15. 5. 2018

Pozvánka na seminář pro žadatele dne 17. 5. 2018

 

Výzva a přílohy výzvy

Výzva č. 1/2018

Souhlas s vyhlášením výzvy (dokument SZIF)

Harmonogram výzvy č. 1/2018

Pravidla PRV 19.2.1

Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace

 

Přehled Fichí

Fiche č. 1 - Rozvoj zemědělského podnikání

Dokumenty k Fichi č. 1

 

Fiche č. 2 - Podnikání na venkově

Dokumenty k Fichi č. 2

 

Fiche č. 3 - Technika do lesů

Dokumenty k Fichi č. 3

 

Obecné příručky a přílohy pro žadatele

Registrace žadatele do Portálu Farmáře

Postup pro vygenerování formuláře ŽoD na MAS a následnou registraci na RO SZIF

Výpočet finančního zdraví

Prohlášení o zařazení podniku

Metodika pro kontrolu tvorby pracovních míst

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Metodika stanovení výdajů

Příručka pro povinnou publicitu

 

 

Dokumenty MAS

Způsob výběru projektů

Příloha č. 1 Etický kodex

Příloha č. 2 Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Příloha č. 3 Preferenční kritéria