Výroční zprávy všechny

Rok 2019

Zpráva nezávislého auditora o ověřovací zakázce dle ISAE 3000 k dotaci iden. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001874

Zpráva nezávislého auditora o ověřovací zakázce dle ISAE 3000 k dotaci iden. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011332

Zpráva nezávislého auditora včetně Výroční zprávy za rok 2019

 

Rok 2018

Zpráva nezávislého auditora včetně Výroční zprávy za rok 2018

Zpráva nezávislého auditora o ověřovací zakázce dle ISAE 3000

 

Rok 2017

Výroční zpráva MAS MTJ

Účetní závěrka MAS MTJ -  Odkaz na zveřejněné zprávy auditora a účetní závěrky na justici:https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=226419

Zpráva nezávislého auditora

 

Rok 2016

Výroční zpráva MAS MTJ

Účetní závěrka MAS MTJ

Zpráva nezávislého auditora

 

Rok 2015

Výroční zpráva MAS MTJ

Účetní závěrka MAS MTJ - Odkaz na zveřejněné zprávy auditora a účetní závěrky na justici:https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=226419

Zpráva nezávislého auditora

 

Rok 2014

Výroční zpráva MAS MTJ

Zpráva nezávislého auditora - Odkaz na zveřejněné zprávy auditora a účetní závěrky na justici:https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=226419

 

Rok 2013

Výroční zpráva MAS MTJ

Zpráva nezávislého auditora - Odkaz na zveřejněné zprávy auditora a účetní závěrky na justici:https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=226419

 

 

Rok 2012

Výroční zpráva MAS MTJ

 

 

Rok 2011

Výroční zpráva MAS MTJ