Výzva č. 1 - OPZ Prorodinná opatření - UZAVŘENÁ

Dnem 17. 4. 2018 od 8,00 hodin je v ISKP14+ zpřístupněna výzva č. 1 Prorodinná opatření.

Text modifikované Výzvy č. 1 Prorodinná opatření - od 18. 5. 2018

 - v modifikované výzvě došlo pouze k prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí v elektronickém systému ISKP14+ do 1.6.2018 do 12,00 hodin

Text Výzvy č. 1 Prorodinná opatření - neplatná od 18. 5. 2018

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů OPZ

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 Jednací řád Výběrové komise

Příloha č. 4 Jednací řád Představenstva

Příloha č. 5 Jednací řád Kontrolní komise

Příloha č. 6 Etický kodex

Příloha č. 7 Potvrzení o kapacitě školní družiny

Příloha č. 8 - Statut obecně prospěšné společnosti

Příloha č. 9 - Jednací řád Představenstva

Příloha č. 10 - Jednací řád Výběrové komise

Příloha č. 11 - Jednací řád Kontrolní komise

Příloha č. 12 - Etický kodex

 Pozvánky na semináře

24. 4. 2018 od 8,30 hod DDM Moravská Třebová

27. 4. 2018 od 8,30 hod Třebovská 809, Jevíčko

Podklady k semináři - zde. Prezentace ze seminářů pro žadatele - zde.

 

Seminář pro úspěšné žadatele dne 20.3.2019 od 8,30 hodn v kanceláři MAS, pozvánka zde, podklady k semináři zde,

Prezentace ze semináře pro úspěšné žadatele o podporu

Dne 25.10.2019 od 8,00 hodin se koná Seminář pro úspěšné žadatele o dotci k výzvě MAS č. 1 OPZ Prorodinná opatření  v kanceláři MAS MTJ, Třebovská 809, 569 43 Jevíčko. Pozvánka zde.

 

Seznam přijatých žádostí

Seznam žádostí po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti

 

Dne 9.8.2018 od 13,00 hod se bude konat jednání Výběrové komise v zasedací místnosti v 1 poschodí Městského úřadu v  Moravské Třebové (Radnice).

Pozvánka na jednání Výběrobé komise - 9.8.2018

Zápis z jednání Výběrové komise - 9. 8. 2018

 

Dne 15.8.2018 od 13,30 hodin se bude konat jednání Představenstva v zasedací místnosti v 1 poschodí Městského úřadu v Moravské Třebové (Radnice).

Pozvánka na jednání Představenstva  - 15.8.2018

Zápis z Jednání Představenstva - 15. 8. 2018

Přiložené soubory:
Etický kodex k výzvě 2.pdf