Výzva č. 2 - OPZ Sociální začleňování - sociální služby - UZAVŘENÁ

 

V termínu pro podání žádostí nebyla podaná žádná žádost.

 

Registrační číslo výzvy MAS: 705/03_16_047/CLLD_16_01_005

Datum vyhlášení výzvy MAS: 28. 9. 2018 (zpřístupnění v ISKP14+)

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 28. 9. 2018 od 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 10. 2018 do 12:00 hodin

 

Dokumenty k  výzvě MAS k předkládání žádostí o podporu:

Text Výzvy č. 2 - OPZ Sociální začleňování - sociální služby

Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 - Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba

Příloha č. 4 - Údaje o sociální službě

Příloha č. 5 - Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě

Příloha č. 6 - Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost)

Příloha č. 7 - Statut obecně prospěšné společnosti

Příloha č. 8 - Jednací řád Představenstva

Příloha č. 9 - Jednací řád Výběrové komise

Příloha č. 10 - Jednací řád Kontrolní komise

Příloha č. 11 - Etický kodex

 

Školení zájemců o dotaci z programového rámce zaměstnanost - konané 4.10.2018 od 9,30 hodin v zasedací místnosti Charity Moravská Třebová, v Moravské Třebové.

Školení zájemců o dotaci z programového rámce zaměstnanost - konené 5.10.2018 od 14 hodin v zasedací místnosti MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s., Jevíčko.