Výzva č. 3 - OPZ Sociální začleňování - Sociální služby - UZAVŘENÁ 

Registrační číslo výzvy MAS: 759/03_16_047/CLLD_16_01_005

Datum vyhlášení výzvy MAS: 30.11.2018 (zpřístupnění v ISKP14+)

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 30.11.2018, 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30.12.2018, 12:00 hodin

 

Dokumenty k  výzvě MAS k předkládání žádostí o podporu:

Text Výzvy č. 3 - OPZ Sociální začleňování - sociální služby

Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 - Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba

Příloha č. 4 - Údaje o sociální službě

Příloha č. 5 - Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě

Příloha č. 6 - Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost)

Příloha č. 7 - Statut obecně prospěšné společnosti

Příloha č. 8 - Jednací řád Představenstva

Příloha č. 9 - Jednací řád Výběrové komise

Příloha č. 10 - Jednací řád Kontrolní komise

Příloha č. 11 - Etický kodex

 

Školení zájemců o dotaci z programového rámce zaměstnanost - konané 7.12.2018 od 8,00 hodin v kanceláři MAS, Třebovská č. 809, 569 43 Jevíčko.

Prezentace ze semináře 7.12.2018 ke stažení zde

Seznam přijatých žádostí

Seznam žádostí po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti

 

Dne 22.1.2020 v 8,30 hodin se koná Seminář pro úspěšné žadatele - kancelář MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s., Třebovská č. 809, 569 43 Jevíčko. Pozvánka zde.

 

Dne 22.1.2019 od 9,30 hodin se koná jednání Výběrové komise - zasedací místnost v 1 poschodí, Městský úřad Moravká Třebová (Radnice). Pozvánka zde.

Zápis z jednání Výběrové komise

Zápis z Výběrové komise...…… po opravě administrativních nedostatků

Dne 31. 1. 2019 od 14,00 hodin  se koná Jednání Představenstva - zasedací místnost v 1. patře, městský úřad, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko. Pozvánku naleznete zde

Zápis z jednání Představenstva

Zápis z Představenstva ………..po opravě administrativních nedostatků