PRV - 4. Výzva - UZAVŘENÁ!

 

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. oznamuje, že vyhlašuje 4. Výzvu v Programu rozvoje venkova.

Termín vyhlášení výzvy:  7. 8. 2020

Termín příjmu žádostí:  10. 8. 2020 - 21. 9. 2020

Termín registrace na RO SZIF30. 10. 2020

 

Průběžné informace a konzultace k projektům poskytují:

  • projektová manažerka Bc. Lenka Křenková (M: +420 737 845 436, E: mas.mtj@seznam)
  • vedoucí pracovník SCLLD Mirolava Šejnohová (M: +420 725 762 948, E: mas.mtj@seznam.cz)

 

Pozvánky na semináře  pro žadatele vrámci výzvy č. 4 PRV:

7. 8. 2020 od 13 hodin v Jevíčku (seminář zaměřen na podporu zemědělských a podnikatelských subjektů) - Pozvánku naleznete zde.

11. 8. 2020 od 16 hodin v Linharticích (seminář zaměřen na podporu zemědělských a podnikatelských subjektů) - Pozvánku naleznete zde.

11. 8. 2020 od 14 hodin v Linharticích (seminář zaměřen na podporu občanské vybavenosti na venkově) - Pozvánku naleznete zde.

18. 8. 2020 od 15 hodin v Jevíčku (seminář zaměřen na podporu občanské vybavenosti na venkově) - Pozvánku naleznete zde.

 

Seznam přijatých Žádostí o dotaci na MAS

 

Dne 29.3.2021 od 15 - 16 hodin  se uskuteční Webinář pro úspěšné žadatele k 4. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova pro žadatele Fiche č. 7 - Občankská vybavenost na venkově.Webinář bude probíhat on-line. Pozvánku naleznete zde.

 

Dne 29.3.2021 od 16,30 - 17,30 hodin  se uskuteční Webinář pro úspěšné žadatele k 4. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova pro žadatele Fiche č. 1 - Rozvoj zemědělského podnikání, Fiche č. 2 - Podnikání na venkově a Fiche č. 6 - Podpora zpracování zemědělských produktů. Webinář bude probíhat on-line. Pozvánku naleznete zde.

 

Výzva a přílohy výzvy

Výzva č. 4/2020

Souhlas s vyhlášením výzvy (dokument SZIF)

Pravidla PRV 19.2.1

Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace

 

 

Přehled Fichí

Fiche č. 1  - Rozvoj zemědělského podnikání

Dokumenty k Fichi č. 1

 

Fiche č. 2 - Podnikání na venkově

Dokumenty k Fichi č. 2

 

Fiche č. 6 - Podpora zpracování zemědělských produktů

Dokumenty k Fichi č. 6

 

Fiche č. 7 - Občanská vybavenost na venkově

Dokumenty k Fichi č. 7

 

Obecné příručky a přílohy pro žadatele

Jak získat přístup do Portálu Farmáře (vygenerování ŽoD a následnou registraci na RO SZIF)

Výpočet finančního zdraví

Prohlášení o zařazení podniku

Metodika pro kontrolu tvorby pracovních míst

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Metodika stanovení výdajů

Příručka pro povinnou publicitu

Práce s průřezovými přílohami v operaci 19.2.1 

 

Dokumenty MAS

Interní postupy PRV

Příloha č. 1 Etický kodex

Příloha č. 2 Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Příloha č. 3 Preferenční kritéria

 

Seznam podpořených projektů v CLLD v období 2014 +

 

Dne 1. 10. 2020 od 16,00 hodin se uskuteční jednání Výběrové komise - zasedací místronst 2NP, Třebovská 809, 569 43 Jevíčko. Pozvánku naleznete zde.

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k aktuální situaci proběhne jednání VK v nezbytně nutné době, dodržujte hygienické předpisy!!

Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 1.10.2020 

 

Dne 12. 10. 2020 od 16,00 hodin se uskuteční jednání Výběrové komise - zasedací místronst 2NP, Třebovská 809, 569 43 Jevíčko. Pozvánku naleznete zde.

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k aktuální situaci proběhne jednání VK v nezbytně nutné době, dodržujte hygienické předpisy!!

Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 12. 10. 2020

 

 

Dne 21. 10. 2020 od 8,00 hodin se uskuteční jednání Představenstva - zasedací místronst 2NP, Třebovská 809, 569 43 Jevíčko. Pozvánku naleznete zde.

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k aktuální situaci proběhne jednání VK v nezbytně nutné době, dodržujte hygienické předpisy!!

Zápis z jednání Představenstva ze dne 21. 10. 2020

Záznam o hlasování per rollam