Výzva č. 4 - OPZ Prorodinná opatření - UZAVŘENÁ

Registrační číslo výzvy MAS: 748/03_16_047/CLLD_16_01_005

Datum vyhlášení výzvy MAS: 10.12.2018 (zpřístupnění v ISKP14+)

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 10.12.2018, 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 24.01.2019, 12:00 hodin

 

Dokumenty k  výzvě MAS k předkládání žádostí o podporu:

Dne 3. 1. 2019 došlo k modifikaci výzvy, termín příjmů žádosti o podporu je prodloužen do 24. 1. 2019 do 12,00 hodin

Text Výzvy č. 4 - OPZ Prorodinná opatření - modifikace výzvy- zde

Text Výzvy č. 4 - OPZ Prorodinná opatření - neplatné od 3.1.2019

Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit 

Příloha č. 3 - Statut obecně prospěšné společnosti

Příloha č. 4 - Jednací řád Představenstva

Příloha č. 5 - Jednací řád Výběrové komise

Příloha č. 6 - Jednací řád Kontrolní komise

Příloha č. 7 - Etický kodex

 

Seminář pro žadatele a příjemce dne 9.1.2019 od 8,00 v kanceláři MAS, pozvánka zde, podklady k semináři - zde, prezentace zde.

 

Seminář pro úspěšné žadatele dne 20.3.2019 od 8,30 hodin v kanceláři MAS, pozvánka zde, podklady k semináři zde,

Prezentace ze semináře pro úspěšné žadatele o podporu

Dne 5.2.2020 od 13,00 hodin se uskuteční Seminář pro úspěšné žadatele pro výzvu č. 4 OPZ Prorodinná opatření - ZŠ Třebařov, Třebařov 82, 569 33. Pozvánka zde.

 

Seznam přijatých žádostí o podporu

Seznam žádostí po kontrole fomálních náležitostí a přijatelnosti

 

Dne 5.2.2019 od 9,45 hodin se koná jednání Výběrové komise - zasedací místnost v 1 poschodí, Městský úřad Moravská Třebová (radnice), nám. T.G. Masaryka 29 , 571 01 Moravská Třebová. Pozvánku naleznete zde.

Zápis z jednání Výběrové komise

Dne 20. 2. 2019 od 14,30 hodin se koná jednání Představenstva - zasedací místnost v 2. NP, radnice, nám. T.G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová. Pozvánku naleznete zde.

Zápis z jednání Představenstva

Zápis z Představensta .............po opravě administrativních nedostatků