V Operačním programu - IROP (Integrovaný regionální operační program) připravujeme tyto výzvy:

  • Výzva č. 3 - Sociální infrastruktura - termín vyhlášení výzvy je prosinec 2019
  • Výzva č. 4 - Kulturní dědictví - termín vyhlášení výzby je prosinec 2019
  • Výzva č. 5 - Sociální podnikání - termín vyhlášení výzby je prosinec 2019

 

V Operačním programu Zaměstanost - OPZ připravujeme tuto výzvu:

  •  Výzva č. 7 - Prorodinná opatření - pravděpodobný termín vyhlášení asi prosinec 2019.