MAP II - seznámení

MAP rozvoje vzdělávání II pro území ORP Moravská Třebová

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality vzdělávání v místních mateřských a základních školách vytvořením společného plánu rozvoje  prostřednictvím partnerské spolupráce škol, zřizovatelů, neziskových organizací působících v oblasti vzdělávání s cílem společného plánování aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka, nejlepší dostupný servis pro každého učitele a podmínky pro trvalý rozvoj každé školy.

Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Hlavní cíl je naplňován realizací těchto aktivit:

  • Rozvoj a aktualizace MAP
  • Evaluace a monitoring MAP

Dílčí cíle:

  • systémové zlepšení řízení škol prostřednictvím dlouhodobého místního plánování
  • zavádění řešení pro dostupnost kvalitního vzdělávání každého žáka/dítěte
  • zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a veřejností, využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků

 

Podrobné informace k projektu MAP II naleznete zde.