MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. - informace

 

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. byla založena v prosinci 2006 za účelem rozvoje regionu, a to nejen na úrovni obcí, ale i na základě zapojení, dalších subjektů regionu jako jsou podnikatelé, neziskové organizace a aktivní občané. Jejím hlavním cílem je rozvíjet region prostřednictvím podpory projektů, které vybírají právě lidé, kteří v regionu žijí, kteří jej znají a vědí, co region potřebuje.

 

MAS je tedy nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a státních institucí). Je založena na principech místního partnerství, jehož cílem je podpora a rozvoj venkova. Snaží se koordinovat a sjednotit zájmy obyvatel regionů, které zastupují. Komunitně vedený místní rozvoj, respektive metoda LEADER, kterou MAS umplatňují, přispívá k lepšímu zacílení podpory na potřeby daného venkovského území a k rozvoji spolupráce místních aktérů. Díky tomu jsou MAS důležitým článkem při rozdělování finančních prostředků z Evropské unie i národních zdrojů.

 

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. sdružuje občany, nestátní neziskové organizace, podnikatele a subjekty veřejné správy, které působí v rámci jejího území. MAS působí na území 33 obcí a měst svitavského okresu.

 

Rozloha území: 427,01 km2

Počet obyvatel k 1.1.2018 = 26 333 obyvatel

    

                          

 

Seznam obcí v  působnosti MAS:

- Bělá u Jevíčka                                - Janůvky                                  - Radkov
- Bezděčí                       - Jaroměřice - Rozstání
- Biskupice - Jevíčko - Rychnov na Moravě
- Borušov - Koruna - Slatina
- Březina - Křenov - Staré Město
- Březinky - Kunčina - Třebařov 
- Dětřichov - Linhartice - Útěchov
- Dlouhá Loučka - Malíkov - Víska u Jevíčka
- Gruna - Městečko Trnávka - Vranová Lhota
- Hartinkov - Mladějov na Moravě - Vrážné
- Chornice - Moravská Třebová - Vysoká