Výzva č. 7 - OPZ Prorodinná opatření

Registrační číslo výzvy MAS: C12/03_16_047/CLLD_16_01_005

Datum vyhlášení výzvy MAS: 29. 11. 2019 (zpřístupnění v ISKP14+)

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 11. 2019, 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 12. 2019, 12:00 hodin

 

Příměstské tábory - efektivní pomoc pracujícím rodičům

Registrační číslo žádosti: CZ.03.2.65/0.0/0.0/161_047/0016081

Podrobné informace naleznete - zde.