Výzva č. 5 - OPZ Prorodinná opatření

 

Registrační číslo výzvy MAS: A38/03_16_047/CLLD_16_01_005

Datum vyhlášení výzvy MAS: 28.8.2019 (zpřístupnění v ISKP14+)

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 28.8.2019, 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30.9.2019, 12:00 hodin

 

Příměstské tábory v území MAS MTJ

Registrační číslo žádosti: CZ.03.2.65/0.0/0.0/161-047/0015568
 
Podrobnější informace pro rok 2020 naleznete zde. 
Podrobnější informace pro rok 2021 naleznete zde.