ŠABLONY II

Dne 5. 12. 2019 od 12,30 hodin se uskutečnil seminář k výzvě MŠMT č. 063 - Šablony II pro zástupce základních a mateřských škol, ZUŠ a SVČ. Pozvánku naleznete zde. Prezentaci naleznete zde.

Dne 4.4.2018 se uskutečnil seminář "Šablony II". Prezentaci naleznete zde.

Seminář byl určen pro zástupce MŠ, ZŠ, ZUŠ a SVČ. Hlavním tématem semináře bylo seznámení s novými podmínkami a pravidly pro podání žádosti o podporu k výzvě č. 063 Šablony II, která navazuje na ukončenou výzvu č. 022 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Program byl dále zaměřen na představení jednotlivých šablon dle přílohy č. 3 výzvy č. 063 "Přehled šablon". Přítomní zástupci škol byli nadále seznámeni s novinkami výpočtu indikátorů při podání žádosti o podporu a přílohami, které je nutné doložit při podání žádosti. Závěr semináře patřil dotazům.

 

 

 

                       Kontaktní osoba pro administraci Šablon II:

                       Veronika Tinklová, DiS., tel. 735 122 255,

                       E-mail: mas.mtj@seznam.cz, map@masmtj.cz

 

 

Metodický dopis k Pravidlům pro žadatele a příjemce  

 

ŠABLONY II

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:

 • Mateřské školy

 • Základní školy

 • Školní družiny

 • Školní kluby

 • Základní umělecké školy

 • Střediska volného času

 

MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE:

300 000 + 2 500 x počet dětí v MŠ

100 000 + 1 800 x počet dětí/žáků/účastníků

V ZUŠ, SVČ, ŠD, ŠK

 

MINIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE:

 100 000,- Kč

Finanční prostředky ze zvolených šablon lze využít za účelem dosažení cílů a výstupů aktivit, včetně administrace, např.:

-      Platy/mzdy v personálních šablonách, včetně odvodů

-      Náklady na DVPP – kurz, doprava, ubytování, literatura, mzdový příspěvek (odměna zastupujícímu pedagogovi, NE SUPLOVÁNÍ!!!)

-      Odměna za vedení doučování, za vedení stáží, za administraci projektu (účetní, vedoucí projektu,…)

-      Odborná literatura, drobné pomůcky, spotřební materiál, software

 

Úloha MAS MTJ při administraci projektu Šablony II:

POČÁTEČNÍ KONZULTACE PŘED PODÁNÍM PROJEKTU

S žadatelem zkonzultujeme vhodné možnosti výběru šablon pro nastavení projektu. Vysvětlíme principy jednotlivých šablon. Upozorníme, co vše je potřeba k založení žádosti o podporu.

METODICKÁ POMOC PŘI ZALOŽENÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

Seznámíme žadatele s monitorovacím systémem MS 2014+, kde se vyplňuje žádost o podporu. Radíme při registrací do MS 2014+, pomáháme při vyplňování žádosti o podporu. Kontrolujeme, zda žádost obsahuje všechny náležitosti, včetně příloh.

METODICKÁ POMOC PŘI ZPRACOVÁNÍ ZPRÁVY O REALIZACI, ŽÁDOSTI O ZMĚNU

Poskytujeme konzultace pro zpracování Zprávy o realizaci / Žádosti o změnu, hlídáme přesné termíny pro podání Zprávy o realizaci, poskytujeme metodickou pomoc při vyplnění ZoR / ŽoZ v systému MS 2014+.

PRŮBĚŽNÉ KONZULTACE S POSKYTOVATELEM DOTACE ČI PŘÍJEMCEM DOTACE V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU

Během realizace projektu průběžně komunikujeme jak s Řídícím orgánem MŠMT, tak také se školským subjektem, zvláště při problémech s realizací projektu, hledáme vhodná řešení k vyřešení problému. Veškerá řešení konzultujeme s MŠMT a jsou opřena o vyjádření MŠMT.  

 

Veškerá administrace projektu je poskytována pro školské subjekty v území

ORP Moravská Třebová zcela ZDARMA.

 

 

NÁVOD PRO SESTAVNÍ PROJEKTU ŠABONY II:

 • Pečlivě vybrat šablony a uvážlivě stanovit indikátory.

 • Kurzy DVPP - zcela zásadní je zjistit si dostupné možnosti nabídky kurzů a ochotu pedagogických pracovníků před podáním žádosti o podporu.

 • Personální šablony - zajistit si pracovníka s potřebnou kvalifikací dostatečně dopředu.

 • Stanovit si koordinátora projektu, který bude znát podmínky Výzvy a Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů.

 • Zajistit si administraci projektu - vlastními silami, externí výpomoc

 • Za projekt je vždy zodpovědny statutární zástupce školy!!

 

ZAMĚŘENÍ ŠABLON:

 • Personální podpora

 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj předškolních pedagogů                      

 • Aktivity rozvijející ICT

 • Rozvojové aktivity

 • Spolupráce s rodiči dětí/žáků a s veřejností

 

 PŘÍKLADY REALIZACE ŠABLON: