Šablony pro školy 2016 - 2018

Projekt: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR zveřejnilo avízo k Výzvě č. 02_16_22 Podpora škol formou zjednodušeného vykazování projektů. Cílem chystané výzvy je podpořit mateřské a základní školy.

Výzva je zaměřena na:

 • osobnostně profesní rozvoj pedagogů (prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů),
 • pomoc školám při společném vzdělávání dětí/žáků možností personálního posílení,
 • usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do školy základní,
 • podpora spolupráce školy s rodiči dětí a žáků,
 • podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu prostřednictvím extrakurikulární aktivity.

 

 Animace zjednodušených projektů - pomoc školám

MAS Moravskotřebosko a Jevíčsko o.p.s. má bohaté zkušenosti v oblasti spolupráce se školskými zařízeními z předchozího programového období.

V současném programovém období nabízí MAS MTJ školám a školským zařízením  pomoc také  při zpracování a realizování projektů z OP VVV, a to BEZPLATNĚ.

V rámci zjednodušených projektů – šablon nabízí MAS MTJ projektovou podporu v oblastech:

1)      Pomoc při vyřízení elektronického podpisu.

2)      Nastavení aplikace ISKP14+, osobní konzultace „Jak pracovat v systému            ISKP14+“.

3)      Konzultace potřeb škol a vysvětlení jednotlivých šablon (pomoc při výběru           vhodných šablon nabízí NIDV, který je v komunikaci s MAS).

4)      Podání projektové žádosti na MŠMT.

5)      Odborné poradenství při realizaci projektu.

6)      Zpracování průběžných monitorovacích zpráv, konečné monitorovací zprávy. 

 

Dokumenty ke stažení

Avízo výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I

Předběžný přehled šablon a jejich metodický výklad 

Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů

 

 Dosavadní činnost v rámci šablon

16. 5. 2016 Seminář pro zástupce základních a mateřských škol

 • seznámení s avízem výzvy č. 02_16_22 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování,
 • prezentace šablon pro MŠ a ZŠ,
 • seznámení s monitorovacím systémem ISKP 14+,
 • oslovení MŠ a ZŠ - zájem administrace projektu prostřednictvím MAS.

 

16. 5. 2016 Společné setkání zástupců MŠ a ZŠ (šablony) 

23. 5. 2016 Seminář pro zástupce mateřských škol 

 • prezentace šablon pro MŠ,                                    
 • zjišťování konkrétních potřeb MŠ.