Výstupy plánování

Základním výstupem realizace projektu místního akčního plánování je dokument s názvem Místní akční plán (MAP). Tento dokument má několik částí, které vznikají na základě partnerské spolupráce a komunikace všech aktérů vzdělávání v území, jedná se o analytickou část, strategický rámec MAP do roku 2023 a akční plán MAP.

 

Finální vezre

Finální verze dokumentu MAP je zpracována do roku 2023 a skládá se z Analytické části MAP, Strategického rámce MAP, Akčního plánu MAP a Implementační části MAP.

Finální verze dokumentu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová",
schválená Řídícím výborem dne 24. 10. 2017