Malý LEADER pro území Moravskotřebovsko a Jevíčsko je financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje, spravuje ho MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. Podporované oblasti jsou vybrány dle Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS MTJ 2014 – 2020. Podpora jednotlivých projektů je závislá na výši poskytnuté dotace z rozpočtu POV z Pardubického kraje, kterou MAS obdrží za tímto účelem.