Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Finanční zdraví

Hodnocení finančního zdraví žadatelů bude aplikováno na všechna projektová opatření Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 vyjma operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny a operace 4.3.1 Pozemkové úpravy a bude určeno pro projekty, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 mil. Kč. Hodnocení bude vycházet zejména z účetních výkazů a dalších informací ovlivňujících riziko možného úpadku žadatele.

Více

Ke stažení