Search

AKTUALITY

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Aktuálně:

Poradce v oblasti energetiky v programu Nová zelená úsporám Light Jaroslava Hrazdirová, DiS. nebude k dispozici od 1.7.2024 až 14.7.2024 z důvodu DOVOLENÉ.

Děkuji za pochopení.

2. výzva pro podnikatele z OP TAK vyhlášena !

Termín vyhlášení výzvy: 1.6.2024

Termín ukončení výzvy:  1.7.2024

Na co je možné žádat: na  pořízení nových technologií a zařízení s navazující možností digitalizace a automatizace výroby. Podmínkou je, že výběrem aktivit musí dojít k naplnění podmínek výrazného posunu v dané oblasti, a to zejména tím, že bude pro žadatele znamenat nové či rozšířené řešení.

Více informací zde: https://masmtj.cz/optak/

POZASTAVENÍ příjmu žádostí v NZÚ Light !!!!!!

K otevření příjmu žádostí v nové výzvě NZÚ Light dojde opět 25. června v 10 hodin.
Hlavní změny :
• žadatel a všichni členové domácnosti musí mít ke dni podání žádosti a po celou dobu administrace v rodinném domě trvalý pobyt.
• žadatel a všichni členové domácnosti NESMÍ vlastnit jinou nemovitost určenou k bydlení, nebo nesmí mít členský podíl v bytovém družstvu.
minimální výše podpory je 30 000 Kč
• podpora je stanovena na metr čtvereční realizovaného opatření

Nové podmínky naleznete zde.

Seminář pro žadatele ke 3. výzvě MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko - IROP - Kultura

Termín konání: 16.4.2024, 10:00 hodin

Místo konání: Kancelář MAS MTJ, Třebovská 809, 569 43 Jevíčko

Seminář bude zaměřen na potřebné informace pro žadatele a příjemce podpory s vazbou na 70. výzvu IROP – Kultura – SC 5.1 (CLLD).  Po skončení semináře bude prezentace následně dostupná také na webových stránkách MAS MTJ. Individuální konzultace žadatelům poskytuje MAS MTJ po předchozí domluvě.

Seminář pro žadatele ke 2. výzvě MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko - IROP - Vzdělávání

Termín konání: 23.1.2024, 14:00 hodin

Místo konání: Kancelář MAS MTJ, Třebovská 809, 569 43 Jevíčko

Seminář bude zaměřen na potřebné informace pro žadatele a příjemce podpory s vazbou na 48. výzvu IROP – Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD).  Po skončení semináře bude prezentace následně dostupná také na webových stránkách MAS MTJ. Individuální konzultace žadatelům poskytuje MAS MTJ po předchozí domluvě.

2. výzva MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko – IROP – Vzdělávání vyhlášena

Termín vyhlášení výzvy: 5.1.2024

Termín ukončení výzvy: 9.2.2024

1. výzva MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko – IROP – Sociální služby vyhlášena

Termín vyhlášení výzvy: 3.1.2024

Termín ukončení výzvy: 2.2.2024

Seminář k výzvě ze dne 12.1. 2024 zde: https://masmtj.cz/wp-content/uploads/2024/01/IROP-1-vyzva-socialni-sluzby-prezentace.pdf

Pozastavení žádostí v NZÚ Light

Na základě oznámení ze Státního fondu životního prostředí ze den 7.12.2023 oznamujeme, že je pozastaven příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám Light z důvodu nutného navýšení stávající alokace a kvůli dalším úpravám podmínek výzvy. Podrobnosti k připravovaným změnám naleznete v tiskové zprávě, která je k dispozici na webových stránkách.

 

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme všechny žadatele (stávající i nové) na omezení provozu kanceláře v prosinci 2023.
Noví žadatele, budou po předchozí domluvě obslouženi v lednu 2024, výjimkou těch, kde mají například již zrealizováno nebo realizace proběhne v nejbližší době a je nutná platba.
Kontroly realizovaných žádostí budou také probíhat až v lednu 2024. U prvních zaregistrovaných žádostí je termín realizace nejdříve v únoru 2024.
Telefonická či elektronická konzultace bude stále možná (vyjma vánočních svátků).  
Výzva trvá až do konce roku 2024!

Oslava svátku Svaté Lucie

Zveme na oslavu svátku Svaté Lucie, v 17 hodin začne adventní koncert v kostele Nanebevzetí panny Marie, poté vyjde průvod Kostelní ulicí na náměstí Palackého. U stromečku bude výstava žáků ZUŠ Jevíčko a zapsaného spolku Ze Zámečku do světa. Bude možné odnést si domů Betlémské světlo.

Seminář Jak na úsporné bydlení

6.11.2023 se koná v Moravské Třebové seminář Jak na úsporné bydlení aneb novinky v programu Nová zelená úsporám pro majitele rodinných a bytových domů. Neváhejte a přijeďte do zasedací místnosti městského úřadu od 17 hodin.

Na semináři bude představen nový program Oprav dům po babičce, který nabízí peníze předem
na důkladné renovace domu. Pokud plánujete jen částečnou rekonstrukci domu, oceníte praktic-
ké informace k programu Nová zelená úsporám Standard. Senioři a nízkopříjmové domácnosti budou
seznámeni s výhodami programu Nová zelená úsporám Light. Dále budou představeny dotační
podmínky pro majitele bytových domů či veřejných budov.

6.11.2023 se koná v Moravské Třebové seminář Jak na úsporné bydlení aneb novinky v programu Nová zelená úsporám pro majitele rodinných a bytových domů. Neváhejte a přijeďte do zasedací místnosti městského úřadu od 17 hodin.

Na semináři bude představen nový program Oprav dům po babičce, který nabízí peníze předem
na důkladné renovace domu. Pokud plánujete jen částečnou rekonstrukci domu, oceníte praktic-
ké informace k programu Nová zelená úsporám Standard. Senioři a nízkopříjmové domácnosti budou
seznámeni s výhodami programu Nová zelená úsporám Light. Dále budou představeny dotační
podmínky pro majitele bytových domů či veřejných budov.

 

Výzva pro podnikatele z OP TAK vyhlášena

Termín vyhlášení výzvy: 1.11.2023

Termín ukončení výzvy: 30.11.2023

Na co je možné žádat: na  pořízení nových technologií a zařízení s navazující možností digitalizace a automatizace výroby. Podmínkou je, že výběrem aktivit musí dojít k naplnění podmínek výrazného posunu v dané oblasti, a to zejména tím, že bude pro žadatele znamenat nové či rozšířené řešení.

Více informací zde: https://masmtj.cz/optak/

Seminář k výzvě ze dne 16.11 2023 zde: https://masmtj.cz/wp-content/uploads/2023/12/OP-TAK-prezentace-MAS-MTJ.pptx

Do Dětského komunitního klubu hledáme pečující osobu.

V případě zájmu kontaktujte Báru na tel. 792 774 952.

V případě zájmu kontaktujte Báru na tel. 792 774 952 nebo emailu kom.centrumjev@seznam.cz.

Nová zelená úsporám Light

– nabízíme administrativní pomoc s projekty

– sběr záměrů na MAS MTJ, kontakt:

Bc. Miroslava Šejnohová, tel. 725 762 948, e-mail: mas.mtj@seznam.cz
Jaroslava Hrazdirová, DiS., tel. 792 339 499, e-mail: mas.mtj@seznam.cz

– elektronický příjem žádostí bude spuštěn 9. 1. 2023.

– bližní informace k dotacím naleznete zde.​

– nabízíme administrativní pomoc s projekty

– sběr záměrů na MAS MTJ, kontakt:

Bc. Miroslava Šejnohová, tel. 725 762 948, e-mail: mas.mtj@seznam.cz
Jaroslava Hrazdirová, DiS., tel. 792 339 499, e-mail: mas.mtj@seznam.cz

– elektronický příjem žádostí bude spuštěn 9. 1. 2023.

– bližní informace k dotacím naleznete zde.​

Zahájili jsme nový projekt OPZ+

Od 1. 3. 2023 realizujeme nový, 3-letý projekt, který je zaměřen např. na:

1) vznik Dětského klubu v Jevíčku (nahrazuje nedostatečnou kapacitu školní družiny a je mimo budovu ZŠ (klubovna v internátu vedle školní jídelny). Nábytek jsme pořídili zdarma (zapůjčením z obce Linhartice a z knihovny v Jevíčku). Do klubu chodí cca 15 dětí. Na klub dohlíží Bára Vybralová, částečně Klára Bačovská a děvčata na DPP. Tel.: 792 774 952

Chystané akce klubu naleznete na facebooku: Komunitní centrum Jevíčko

2) vznik pozice terénního pracovníka, zaměstnali jsme Kláru Bačovskou, která má sociální vzdělání a zkušenost s prací v komunitě, činnost byla zahájena v Jevíčku a postupně se bude rozšiřovat i do dalších obcí. Úkolem terénního pracovníka je spolupracovat s klubem, se školami, se starosty, se sociálními službami, identifikovat problémy a snažit se je řešit s ostatními členy týmu. Tel.: 792 756 089

Od 1. 3. 2023 realizujeme nový, 3-letý projekt, který je zaměřen např. na:

1) vznik Dětského klubu v Jevíčku (nahrazuje nedostatečnou kapacitu školní družiny a je mimo budovu ZŠ (klubovna v internátu vedle školní jídelny). Nábytek jsme pořídili zdarma (zapůjčením z obce Linhartice a z knihovny v Jevíčku). Do klubu chodí cca 15 dětí. Na klub dohlíží Kateřina Konečná, částečně Klára Bačovská a děvčata na DPP. Tel.: 792 774 952

Chystané akce klubu naleznete na facebooku: Komunitní centrum Jevíčko

2) vznik pozice terénního pracovníka, zaměstnali jsme Kláru Bačovskou, která má sociální vzdělání a zkušenost s prací v komunitě, činnost byla zahájena v Jevíčku a postupně se bude rozšiřovat i do dalších obcí. Úkolem terénního pracovníka je spolupracovat s klubem, se školami, se starosty, se sociálními službami, identifikovat problémy a snažit se je řešit s ostatními členy týmu. Tel.: 792 756 089

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko má v PR „Program rozvoje venkova“ téměř vyčerpanou alokaci. Z tohoto důvodu MAS čeká na dokončení realizace doposud podaných projektů. Předpoklad vyhlášení 8. Výzvy PRV je podzim 2023. Tato výzva bude vyhlášena na zbytkovou alokaci.

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko má v PR „Program rozvoje venkova“ téměř vyčerpanou alokaci. Z tohoto důvodu MAS čeká na dokončení realizace doposud podaných projektů. Předpoklad vyhlášení 8. Výzvy PRV je podzim 2023. Tato výzva bude vyhlášena na zbytkovou alokaci.

Kalendář akcí

Kontaktujte nás

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Provozní doba kanceláře: