Search

Příměstské tábory v území MAS MTJ rok 2020

Registrační číslo žádosti: CZ.03.2.65/0.0/0.0/161-047/0015568

 

PROČ POŘÁDÁME PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY?

Hlavním záměrem organizace denních (neboli příměstských) táborů pro děti je pomoci jejich zákonným zástupcům s péčí o děti v době školních prázdnin a umožnit jim věnovat se svému zaměstnání nebo jeho hledání. Nutnou podmínkou spolufinancování táborů z prostředků Operačního programu Zaměstnanost je tedy doložení vazby na trh práce u obou zákonných zástupců dítěte.

 

KOMU JSOU TÁBORY URČENY?

Denní tábory jsou určeny pro děti ve věku 4-15let, jejichž oba zákonní zástupci v době konání tábora splňují jednu z podmínek:
– jsou zaměstnaní (mají uzavřenou pracovní smlouvu, Dohodu o pracovní činnosti nebo Dohodu o provedení práce).
– podnikají, jsou OSVČ
– jsou nezaměstnaní, jsou vedeni v evidenci Úřadu práce a aktivně si zaměstnání hledají
– jsou v procesu vzdělávání nebo se rekvalifikují.
Tábory jsou určeny převážně pro děti, jejichž trvalé bydliště je na území působnosti MAS MTJ, případně jsou zapsány v MŠ či ZŠ na území působnosti MAS. Pro doplnění kapacit bude možné zahrnout i další děti, přičemž přednost budou mít děti, jejichž rodiče či zákonní zástupci jsou zaměstnáni na území působnosti MAS, případně zde vlastní nemovitost (např. rekreační objekt).

 

JAKÉ TÁBORY NABÍZÍME?

MAS MTJ nabízí příměstské tábory např. v Jaroměřicích, v Jevíčku,v Dlouhé Loučce na letišti ve Starém Městě. Bližší informace o termínech příměstských táborů naleznete ZDE.

 

DOKLADY POTŘEBNÉ OD REALIZÁTORA PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA:

1) doklady na vybavení tábora – viz kontrolní seznam

2) přihláška dítěte – vzor zde.

3) potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce (potvrzení ze zaměstnání ) – od OBOU rodičů ! Vzor potvrzení – zde.

4) potvrzení o zaměstnání OSVČ – vzor zde + výpis z OSSZ, např.vzor zde. Stačí, když na dokladě bude razítko Okresní správy sociálního zabezpečení + období, po které rodič podniká. 

5) Evidenční list dětí – vzor zde.

6) čestné prohlášení – od rodičů dětí, které už na táboře byli v minulých letech. Vzor čestného prohlášení – zde.

7) dohody o provedení práce – hlavní peč. osboy a pečujících osob + potvrzení platby – viz kontorlní seznam.

    Vzor Dohody – hlavní peč. osoba – zde. Vzor dohody – peč. osoby – zde.

Kontaktujte nás

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Provozní doba kanceláře: