Search

PRV - 3. Výzva - UZAVŘENÁ!

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. oznamuje, že vyhlašuje 3. Výzvu v Programu rozvoje venkova.

Termín vyhlášení výzvy: 6. 2. 2020

Termín příjmu žádostí: od 17. 2. 2020 do 8. 3. 2020

Termín registrace na RO SZIF: 20. 4. 2020

Průběžné informace a konzultace k projektům poskytují:

 • 
projektová manažerka Bc. Lenka Křenková (M: +420 737 845 436, E: mas.mtj@seznam)
 • vedoucí pracovník SCLLD Mirolava Šejnohová (M: +420 725 762 948, E: mas.mtj@seznam.cz)

Seminář pro žadatele výzvy PRV 3/2020 se uskuteční dne 6. 2. 2020 od 15,00 hodin v kanceláři MAS, Třebovská 809, 569 43 Jevíčko a 11. 2. 2020 od 14,00 hodin v kulturním domě v Chornicích, Jevíčská č. 250, 569 42 Chornice. Pozvánku naleznete zde.

Seznam přijatých Žádostí o dotaci na MAS

Výzva a přílohy výzvy

Výzva č. 3/2020

Souhlas s vyhlášením výzvy (dokument SZIF)

Pravidla PRV 19.2.1

Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace

Přehled Fichí

Fiche č. 2 – Podnikání na venkově

Dokumenty k Fichi č. 2

Fiche č. 3  – Technika do lesů

Dokumenty k Fichi č. 3

Obecné příručky a přílohy pro žadatele

Jak získat přístup do Portálu Farmáře (vygenerování ŽoD a následnou registraci na RO SZIF)

Výpočet finančního zdraví

Prohlášení o zařazení podniku

Metodika pro kontrolu tvorby pracovních míst

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Metodika stanovení výdajů

Příručka pro povinnou publicitu

Dokumenty MAS

Interní postupy PRV

Příloha č. 1 Etický kodex

Příloha č. 2 Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Příloha č. 3 Preferenční kritéria

Dne 24. 3. 2020 od 14,00 do 14,30 hodin se uskuteční jednání Výběrové komise na radnici v Moravské Třebové – Pozvánku naleznete zde.

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k aktuální situaci proběhne jednání VK v nezbytně nutné době, dodržujte hygienické předpisy!!

Dne 18. 3. 2020 až 23. 3. 2020 probíhá hodnocení projektů z 3. Výzvy PRV elektronicky. Projekty byly rozděleny hodnotitelům, kteří nejsou ve střetu zájmu. Po ukončení hodnocení připraví předsedkyně VK a kancelář MAS závěrečnou tabulku, kterou obdrží všichni členové VK elektronicky. Následně proběhne krátké jednání VK dne 24. 3. 2020 s dodržením všechn nezbytných opatření nařízených vládou.

Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 24.3.2020

Záznam o hlasování per rollam

Dne 1. 4. 2020 od 14,00 hodin se uskuteční jednání Představenstva na radnici v Moravské Třebové – Pozvánku naleznete zde. UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k autuální situaci proběhne jednání VK v nezbytně nutné době, dodržujte hygienické předpisy!!

Zápis z jednání Představenstva ze dne 1.4.2020

Záznam o hlasování per rollam

Kontaktujte nás

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Provozní doba kanceláře: