Search

Období 2021-2027

Koncepční část SCLLD na období 2021 – 2027 – schválená verze ze strany MMR,  po doplnění dle pokynů

Koncepční část SCLLD na období 2021 – 2027 (schválená v MAS – verze 1,0)

Jednání fokusní skupiny PRV 7. 8. 2020

Zápis z jednání PS pro sociální oblast – dne 14.12.2020

Zápis z jednání PS pro sociální oblast – dne 19.4.2021

Zápis z jednání PS pro sociální oblast – dne 13.5.2021

Kontaktujte nás

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Provozní doba kanceláře: