Search
 

2. Výzva IROP +   (UZAVŘENÁ)

2. výzva MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko – IROP – Vzdělávání

 

Vyhlašujeme 2. Výzvu k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu IROP na období 2021 – 2027 . 

Datum vyhlášení výzvy:   5.1.2024

Datum ukončení příjmu projektových záměrů:  9.2.2024

Veškeré podrobnosti a náležitosti jsou stanoveny  Výzvou

Přílohy a navazující dokumentace k Výzvě:

Výzva

Příloha č. 1. Projektový záměr

Příloha č. 2. Kritéria administrativní kontroly

Příloha č. 3. Kritéria věcného hodnocení

Další dokumenty k výzvě:

Interní postupy pro implemenatci programového rámce IROP

Specifické přílohy:

Specifické přílohy Výzvy jsou na webu ŘO IROP zde

Archiv

Seznam přijatých projektových záměrů

Seznam projektových záměrů po administrativní kontrole

Kontaktujte nás

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Provozní doba kanceláře: