Search

1. Výzva OP TAK  – Technologie pro MAS (CLLD) č.1/2023

Výzva je již uzavřena.

Seznam přijatých projektových záměrů

Seznam hodnocených projektových záměrů Představenstvem VK

Zápis z jednání Představenstva ze dne 19.12.2023

Vyhlašujeme 1. výzvu k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu

Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na období  2021-2027.

Cílem výzvy je s pomocí MAS identifikovat a podpořit podnikatelské záměry digitalizace a robotizace malých a středních podniků především ve venkovských oblastech.

Datum vyhlášení výzvy:   1.11.2023

Datum příjmu projektových záměrů: 6.11.2023

Datum ukončení příjmu projektových záměrů: 30.11.2023

Veškeré podrobnosti a náležitosti jsou stanoveny Výzvou

Přílohy a navazující dokumentace k Výzvě:

1. Výzva (text výzvy)

2. Příloha Výzvy č. 1 Formulář projektového záměru OP TAK

3. Příloha Výzvy č. 2  Podmínky administrativní kontroly

4. Příloha Výzvy č. 3 Kriteria věcného hodnocení

5. Příloha Výzvy č. 4 Prohlášení o velikosti podniku

6. Příloha Výzvy č. 5 Formulář podnikatelského záměru

7. Interní postupy MAS MTJ pro OP TAK

Specifické přílohy:

– Model hodnocení
– Vymezení způsobilých výdajů Technologie pro MAS (CLLD)
– Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK

– Povinná osnova Podnikatelského záměru

– Nepodporované CZ-NACE
– Formulář prověření zásady DNSH

Specifické přílohy Výzvy jsou k dispozici na webu ŘO OP TAK: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i—273477/