Search

1. Výzva IROP + (UZAVŘENÁ)

1. výzva MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko – IROP – Sociální služby

 

Vyhlašujeme 1. Výzvu k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu IROP na období 2021 – 2027 . 

Datum vyhlášení výzvy:   3.1.2024

Datum ukončení příjmu projektových záměrů:  2.2.2024

Seznam přijatých projektových záměrů

Seznam projektových záměrů po administrativní kontrole

Seznam projektových záměrů po kontrole VK

Zápis z jednání Představenstva dne 29.2.2024

Veškeré podrobnosti a náležitosti jsou stanoveny Výzvou

Přílohy a navazující dokumentace k Výzvě:

Výzva

Příloha č. 1. Projektový záměr

Příloha č. 2. Kritéria administrativní kontroly

Příloha č. 3. Kritéria věcného hodnocení

Další dokumenty k výzvě:

Interní postupy pro implementaci programového rámce IROP

Specifické přílohy:

Specifické přílohy Výzvy jsou na webu ŘO IROP zde

 

Kontaktujte nás

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Provozní doba kanceláře: