Search

PRV - 6. Výzva - UZAVŘENÁ!

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. oznamuje, že vyhlašuje 6. Výzvu v Programu rozvoje venkova.

Termín vyhlášení výzvy: od 24. 1. 2022 do 28. 2. 2022

Termín příjmu žádostí:  od 1. 2. 2022 do 28. 2. 2022

Termín registrace na RO SZIF: 25. 4. 2022

POZOR! Žádost o dotaci na MAS je nutné poslat přes Portál farmáře nejdříve 1. 2. 2022.

Průběžné informace a konzultace k projektům poskytují:

 • projektová manažerka Bc. Lenka Křenková (M: +420 737 845 436, E: mas.mtj@seznam)
 • vedoucí pracovník SCLLD Mirolava Šejnohová (M: +420 725 762 948, E: mas.mtj@seznam.cz)

S ohledem na aktuální epidemickou situaci v ČR Vás žádáme, abyste případné nejasnosti konzultovali převážně prostřednictvím e-mailové nebo telefonické komunikace!

 

Semináře pro žadatele ve výzvě č. 6 PRV budou vzhledem k epidemiologické situaci probíhat on-line a to ve dnech:

 

Dne 26. 1. 2022 od 15,00 hodin se uskuteční webinář pro žadatele:

Fiche 1 – Rozvoj zemědělského podnikání

Fiche 2 – Podnikání na venkově

Fiche 6 – Podpora zpracování zemědělských produktů

Pozvánka zde.

Veřejně přístupný webinář na platformě Google Meet.

Odkaz pro přihlášení a účast na semináři: ZDE

Dne 1. 2. 2022 od 15,00 hodin – se uskuteční webinář pro žadatele:

Fiche 7 – Občanská vybavenost na venkově

Pozvánka zde.

Veřejně přístupný webinář na platformě Google Meet.

Odkaz pro přihlášení a účast na semináři: ZDE

Dne 3. 2. 2022 od 15,00 hodin – se uskuteční seminář pro žadatele:

Místo konání: kancelář MAS MTJ, Třebovská č. p. 809, 569 43 Jevíčko

Fiche 1 – Rozvoj zemědělského podnikání

Fiche 2 – Podnikání na venkově

Fiche 6 – Podpora zpracování zemědělských produktů

Fiche 7 – Občanská vybavenost na venkově          

Pozvánka zde.            

 

Seznam přijatých Žádostí o dotaci na MAS

Výzva a přílohy výzvy

Výzva č. 6/2022

Souhlas s vyhlášením výzvy (dokument SZIF)

Pravidla PRV 19.2.1

Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace

Přehled Fichí

Fiche č. 1 – Rozvoj zemědělského podnikání

Dokumenty k Fichi č. 1

Fiche č. 2 – Podnikání na venkově

Dokumenty k Fichi č. 2

Fiche č. 6 – Podpora zpracování zemědělských produktů

Dokumenty k Fichi č. 6

Fiche č. 7 – Občanská vybavenost na venkově

Dokumenty k Fichi č. 7

Obecné příručky a přílohy pro žadatele

Jak získat přístup do Portálu farmáře (vygenerování ŽoD a následnou registraci na RO SZIF)

Návod ke stažení žádosti z Portálu farmáře

Výpočet finančního zdraví

Prohlášení o zařazení podniku

Metodika pro kontrolu tvorby pracovních míst

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Metodika stanovení výdajů

Příručka pro povinnou publicitu

Práce s průřezovými přílohami v operaci 19.2.1 

Dokumenty MAS

Interní postupy PRV

Příloha č. 1 Etický kodex

Příloha č. 2 Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Příloha č. 3 Preferenční kritéria

Vzor publicity MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity, dokládá se k Žádosti o platbu) – zde.

Dne 21.3.2022, od 15,00 hodin se koná jednání Výběrové komise – kancelář MAS MTJ, Třebovská č. 809, 569 43 Jevíčko. Pozvánka zde.

Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 21.3.2022

Dne 24.3.2022, od 13,00 hodin se koná jednání Výběrové komise – zasedací místnost, MěÚ Moravská Třebová (Radnice), nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová. Pozvánka zde.

Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 24.3.2022

Dne 6.4.2022, od 15,00 hodin se koná jednání Představenstva – PRV výzva č. 6 – kancelář MAS MTJ, Třebovská č. 809, 569 43 Jevíčko. Pozvánka zde.

Zápis z jednání Představenstva ze dne 6.4.2022

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci

Kontaktujte nás

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Provozní doba kanceláře: