Search

Projekt OPZ+

Projekt je zaměřen na podporu a koordinaci  aktivního začleňování osob sociálně vyloučených nebo osob ohrožených sociálním vyloučením, a to v periferním venkovském území MAS. 

V rámci projektu jsou realizovány tři klíčové aktivity: 

1) Podpora komunitní sociální práce

Vznik pracovní pozice komunitního pracovníka, který je činný převážně v obcích s nízkou občanskou obslužností, aktivizuje dané komunity ke svépomoci.

2) Podpora sociální práce

Vznik pozice terénního pracovníka pro přímou práci s CS, jeho metodická podpora a podpora od dalších odborníků pro efektivní pomoc osob ohrožených sociálním vyloučením. Pracovník navazuje spolupráci s ORP a KÚ PK.

3) Podpora rodin a posilování rodinných vazeb

Podpora komunit. letních venkovských táborů v rámci různých spolků provozujících celoroční zájmovou činnost s dětmi.

Kontaktujte nás

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Provozní doba kanceláře: