Search

PRV - 5. Výzva - UZAVŘENÁ!

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. oznamuje, že vyhlašuje 5. Výzvu v Programu rozvoje venkova.

Termín vyhlášení výzvy: od 8. 3. 2021 do 14. 4. 2021

Termín příjmu žádostí: od 9. 3. 2021 do 14. 4. 2021

Termín registrace na RO SZIF: 30. 5. 2021

Průběžné informace a konzultace k projektům poskytují:

 • projektová manažerka Bc. Lenka Křenková (M: +420 737 845 436, E: mas.mtj@seznam)
 • vedoucí pracovník SCLLD Mirolava Šejnohová (M: +420 725 762 948, E: mas.mtj@seznam.cz)

S ohledem na aktuální epidemickou situaci v ČR Vás žádáme, abyste případné nejasnosti konzultovali převážně prostřednictvím e-mailové nebo telefonické komunikace. 

 
Pozvánky na semináře  pro žadatele v rámci výzvy č. 5 PRV:
 
Pozvánku na webináře naleznete zde.
 

Semináře pro žadatele ve výzvě č. 5 PRV budou vzhledem k epidemiologické situaci probíhat on-line a to ve dnech:
 • 
9. 3. 2021 od 14 hodin – pro žadatele Fiche 2 – Podnikání na venkově.

             Veřejně přístupný webinář na platformě Google Meet.

             Odkaz pro přihlášení a účast na semináři: https://meet.google.com/…eky
 • 11. 3. 2021 od 15 hodin – 
pro žadatele Fiche 3 – Technika do lesů a Fiche 6 – Podpora zpracování zemědělských produktů.

             Veřejně přístupný webinář na platformě Google Meet.         

             Odkaz pro přihlášení a účast na semináři: https://meet.google.com/…kgz
 •16. 3. 2021 od 15 hodin –  pro žadatele Fiche 7 – Občanská vybavenost na venkově.

             Veřejně přístupný webinář na platformě Google Meet.         

             Odkaz pro přihlášení a účast na semináři: https://meet.google.com/…vkk

Seznam přijatých Žádostí o dotaci na MAS

Výzva a přílohy výzvy

Výzva č. 5/2021

Souhlas s vyhlášením výzvy (dokument SZIF)

Pravidla PRV 19.2.1

Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace

Přehled Fichí

Fiche č. 2 – Podnikání na venkově

Dokumenty k Fichi č. 2

Fiche č. 3 – Technika do lesů

Dokumenty k Fichi č. 3

Fiche č. 6 – Podpora zpracování zemědělských produktů

Dokumenty k Fichi č. 6

Fiche č. 7 – Občanská vybavenost na venkově

Dokumenty k Fichi č. 7

Obecné příručky a přílohy pro žadatele

Jak získat přístup do Portálu Farmáře (vygenerování ŽoD a následnou registraci na RO SZIF)

Návod ke stažení žádosti z portálu farmáře

Výpočet finančního zdraví

Prohlášení o zařazení podniku

Metodika pro kontrolu tvorby pracovních míst

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Metodika stanovení výdajů

Příručka pro povinnou publicitu

Práce s průřezovými přílohami v operaci 19.2.1 

Dokumenty MAS

Interní postupy PRV

Příloha č. 1 Etický kodex

Příloha č. 2 Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Příloha č. 3 Preferenční kritéria

Seznam podpořených projektů v CLLD v období 2014 +

Dne 7. 5. 2021, od 15,00 hodin se koná jednání Výběrové komise – kancelář MAS MTJ, Třebovská č. 809, 569 43 Jevíčko. Pozvánka zde.

Zápis z jednání Výběrové komise 7.5.2021

Dne 11. 5. 2021, od 13,00 hodin se koná jednání Výběrové komise – zasedací místnost, MěÚ Moravská Třebová (Radnice), nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová. Pozvánka zde.

Zápis z jednání Výberové komise 11.5.2021

Dne 20. 5. 2021, od 14,00 hodin se koná jednání Představenstva – zasedací místnost Městský úřad Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko. Pozvánka zde. 

Zápis z jednání Představenstva 20.5.2021

Kontaktujte nás

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Provozní doba kanceláře: