Search

PRV - 4. Výzva - UZAVŘENÁ!

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. oznamuje, že vyhlašuje 4. Výzvu v Programu rozvoje venkova.

Termín vyhlášení výzvy:  7. 8. 2020

Termín příjmu žádostí:  10. 8. 2020 – 21. 9. 2020

Termín registrace na RO SZIF:  30. 10. 2020

Průběžné informace a konzultace k projektům poskytují:

 • projektová manažerka Bc. Lenka Křenková (M: +420 737 845 436, E: mas.mtj@seznam)
 • vedoucí pracovník SCLLD Mirolava Šejnohová (M: +420 725 762 948, E: mas.mtj@seznam.cz)

Pozvánky na semináře  pro žadatele vrámci výzvy č. 4 PRV:

7. 8. 2020 od 13 hodin v Jevíčku (seminář zaměřen na podporu zemědělských a podnikatelských subjektů) – Pozvánku naleznete zde.

11. 8. 2020 od 16 hodin v Linharticích (seminář zaměřen na podporu zemědělských a podnikatelských subjektů) – Pozvánku naleznete zde.

11. 8. 2020 od 14 hodin v Linharticích (seminář zaměřen na podporu občanské vybavenosti na venkově) – Pozvánku naleznete zde.

18. 8. 2020 od 15 hodin v Jevíčku (seminář zaměřen na podporu občanské vybavenosti na venkově) – Pozvánku naleznete zde.

Seznam přijatých Žádostí o dotaci na MAS

 

Dne 29.3.2021 od 15 – 16 hodin  se uskuteční Webinář pro úspěšné žadatele k 4. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova pro žadatele Fiche č. 7 – Občankská vybavenost na venkově. Webinář bude probíhat on-line. Pozvánku naleznete zde.

Dne 29.3.2021 od 16,30 – 17,30 hodin  se uskuteční Webinář pro úspěšné žadatele k 4. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova pro žadatele Fiche č. 1 – Rozvoj zemědělského podnikání, Fiche č. 2 – Podnikání na venkově a Fiche č. 6 – Podpora zpracování zemědělských produktů. Webinář bude probíhat on-line. Pozvánku naleznete zde.

 

Výzva a přílohy výzvy

Výzva č. 4/2020

Souhlas s vyhlášením výzvy (dokument SZIF)

Pravidla PRV 19.2.1

Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace

Přehled Fichí

Fiche č. 1  – Rozvoj zemědělského podnikání

Dokumenty k Fichi č. 1

Fiche č. 2 – Podnikání na venkově

Dokumenty k Fichi č. 2

Fiche č. 6 – Podpora zpracování zemědělských produktů

Dokumenty k Fichi č. 6

Fiche č. 7 – Občanská vybavenost na venkově

Dokumenty k Fichi č. 7

Obecné příručky a přílohy pro žadatele

Jak získat přístup do Portálu Farmáře (vygenerování ŽoD a následnou registraci na RO SZIF)

Výpočet finančního zdraví

Prohlášení o zařazení podniku

Metodika pro kontrolu tvorby pracovních míst

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Metodika stanovení výdajů

Příručka pro povinnou publicitu

Práce s průřezovými přílohami v operaci 19.2.1 

Dokumenty MAS

Interní postupy PRV

Příloha č. 1 Etický kodex

Příloha č. 2 Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Příloha č. 3 Preferenční kritéria

Seznam podpořených projektů v CLLD v období 2014 +

Dne 1. 10. 2020 od 16,00 hodin se uskuteční jednání Výběrové komise – zasedací místnost 2NP, Třebovská 809, 569 43 Jevíčko. Pozvánku naleznete zde.

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k aktuální situaci proběhne jednání VK v nezbytně nutné době, dodržujte hygienické předpisy!!

Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 1.10.2020 

Dne 12. 10. 2020 od 16,00 hodin se uskuteční jednání Výběrové komise – zasedací místnost 2NP, Třebovská 809, 569 43 Jevíčko. Pozvánku naleznete zde.

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k aktuální situaci proběhne jednání VK v nezbytně nutné době, dodržujte hygienické předpisy!!

Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 12. 10. 2020

Dne 21. 10. 2020 od 8,00 hodin se uskuteční jednání Představenstva – zasedací místnost 2NP, Třebovská 809, 569 43 Jevíčko. Pozvánku naleznete zde.

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k aktuální situaci proběhne jednání VK v nezbytně nutné době, dodržujte hygienické předpisy!!

Zápis z jednání Představenstva ze dne 21. 10. 2020

Záznam o hlasování per rollam

Kontaktujte nás

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Provozní doba kanceláře: