Search

1. výzva MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko - IROP - Kvalitní školství - UZAVŘENÁ

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 10. 10. 2018 od 8:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 12. 11. 2018 do 15:00 hodin

Výzva č. 1/2018 IROP – Kvalitní školství

Seznam přijatých žádostí

Seznam přijatých žádostí po splnění FN a P

Přílohy výzvy MAS:

Interní postupy MAS MTJ (platné k 10.9.2018)

Kritéria pro hodnocení projektů realizovaných prostřednictvím CLLD – Kvalitní školství

Studie Proveditelnosti (jen pro žádosti u celoživotního vzdělávání)

Obecné příručky a přílohy pro žadatele:

Obecná a Specifická pravidla IROP – výzva č. 68

Postup pro podání Žádosti o podporu v MS2014+ (platné k 3.5.2018)

Postup založení žádosti do výzvy MAS

Strategický rámec MAP pro území ORP Moravská Třebová do roku 2023 (poslední platná verze schválená ŘV MAP dne 19.9.2018)

Pozvánky na semináře pro žadatele:

Seminář pro žadatele v rámci 1. vyhlášené výzvy – Kvalitní školství – konaný 17.10.2018 od 8,30 – 10,00 hodin na Základní škole Třebářov.

Seminář pro žadatele v rámci 1. vyhlášené výzvy – Kvalitní školství – konaný 19.10.2018 od 10,00 hodin v kanceláři MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s., Třebovská 809, 569 43 Jevíčko.

Seminář pro žadatele v rámci 1. vyhlášené výzvy – Kvalitní školství – konaný 19.10.2018 od 14,00 hodin v kanceláři MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s., Třebovská 809, 569 43 Jevíčko.

Seminář pro žadatele v rámci 1. vyhlášené výzvy – Kvalitní školství – konaný 22.10.2018 od 10,00 hodin na Základní škole Jevíčko, U Zámečku 784, 569 43 Jevíčko.

Prezentace ze semináře pro žadatele

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list pro věcné hodnocení

Etický kodex

Proškolení Výběrové komise – dne 7.12.2018

Věcné hodnocení žádostí o podporu – pozvánka na 14.12.2018 – Jednání Výběrové komise

Zápis z jednání Výběrové komise – dne 14.12.2018

Pozvánka na jednání Představenstva, dne 21.12.2018 od 14,00 hodin – kancelář MAS, Třebovská č 809, 569 43 Jevíčko. Pozvánku naleznete zde.

Zápis z jednání Představenstva – dne 21.12.2018

Pozvánka na jednání Představenstva, dne 28.12.2018 od 13,30 hodin – kancelář MAS, Třebovská č 809, 569 43 Jevíčko. Pozvánku naleznete zde.

Zápis z jednání Představenstva – dne 28.12.2018

Kontaktujte nás

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Provozní doba kanceláře: