Search

PRV - 2. Výzva

UZAVŘENÁ

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. oznamuje, že vyhlašuje 2. Výzvu v Programu rozvoje venkova.

Termín vyhlášení výzvy: 25. 2. 2019

Termín příjmu žádostí: od 11. 3. 2019 do 31. 3. 2019 – příjem UKONČEN!

Termín registrace na RO SZIF: 21. 6. 2019

Průběžné informace a konzultace k projektům poskytují:

 • 
projektová manažerka Bc. Lenka Křenková (M: +420 737 845 436, E: mas.mtj@seznam)
 • vedoucí pracovník SCLLD Mirolava Šejnohová (M: +420 725 762 948, E: mas.mtj@seznam.cz)

Seminář pro žadatele výzvy PRV 2/2019 se uskuteční dne 5. 3. 2019 a 7. 3. 2019 od 15,30 hodin v kanceláři MAS, Třebovská 809, 569 43 Jevíčko.

Pozvánka na seminář pro žadatele dne 5. 3. 2019

Pozvánka na seminář pro žadatele dne 7. 3. 2019

Seznam přijatých Žádostí o dotaci na MAS

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o podporu

Seminář pro úspěšné žadatele k 2. výzvě MAS z PRV – dne 8. 1. 2020 od 14,30 hodin v kanceláři MAS Moravskotřevosko a Jevíčsko o.p.s, Třebovská č. 809, 569 43  Jevíčko Pozvánka – zde.

Výzva a přílohy výzvy

Výzva č. 2/2019

Souhlas s vyhlášením výzvy (dokument SZIF)

Pravidla PRV 19.2.1

Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace

Přehled Fichí

Fiche č. 2 – Podnikání na venkově

Dokumenty k Fichi č. 2

Fiche č. 3  – Technika do lesů

Dokumenty k Fichi č. 3

Fiche č. 4 – Vítejte v lese

Dokumenty k Fichi č. 4

Obecné příručky a přílohy pro žadatele

Registrace žadatele do Portálu Farmáře

Postup pro vygenerování formuláře ŽoD na MAS a následnou registraci na RO SZIF

Výpočet finančního zdraví

Prohlášení o zařazení podniku

Metodika pro kontrolu tvorby pracovních míst

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Metodika stanovení výdajů

Příručka pro povinnou publicitu

Dokumenty MAS

Interní postupy PRV

Příloha č. 1 Etický kodex

Příloha č. 2 Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Příloha č. 3 Preferenční kritéria

Dne 17.5.2019 od 11,00 hodin se koná jednání Výběrové komise – zasedací místnost v 1. poschodí, Městský úřad Moravská Třebová (Radnice, nám. T.G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová. Pozvánka zde.

Zápis z jednání Výběrové Komise – dne 17.5.2019

Dne 14.5.2019 od 8,00 hodin se koná jednání Výběrové komise – zasedací místnost v 1. poschodí, Městský úřad Moravská Třebová (Radnice, nám. T.G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová. Pozvánka zde.

Zápis z jednání Výběrové Komise – dne 14.5.2019

Dne 13.6.2019, od 14,00 hodin se koná jednání Představenstva – zasedací místnosti Obecní úřad Městečko Trnávka 5, 56941 Městečko Trnávka. Pozvánka zde.

Zápis z jednání Představenstva – dne 13.6.2019

Kontaktujte nás

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Provozní doba kanceláře: