Search

8. Výzva

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko má v PR „Program rozvoje venkova“ téměř vyčerpanou alokaci. Z tohoto důvodu MAS čeká na dokončení realizace doposud podaných projektů. Předpoklad vyhlášení 8. Výzvy PRV je podzim 2023. Tato výzva bude vyhlášena na zbytkovou alokaci.

Kontaktujte nás

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Provozní doba kanceláře: