Search

MAS - Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. – 1

Název projektu: MAS – Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. – 1

Registrační číslo projektu: CZ.07.02.01/00/22_003/0000171

Hlavní cíl:  Zajištění stabilní administrativní kapacity a režijních výdajů nutných pro zabezpečení činnosti MAS

Realizace projektu: 09/2023 – 09/2024

Stručný popis operace: V rámci projektu je zajištěna činnost MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. v období 09/2023 až 09/2024, přičemž podporovanými aktivitami jsou zajištění stabilní administrativní kapacity, stejně jako režijních výdajů nutných pro zabezpečení činnosti MAS.

Projekt „MAS – Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. – 1“ byl podpořen z fondů EU

Kontaktujte nás

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Provozní doba kanceláře: