Search

Výzva č. 5 - OPZ Prorodinná opatření - VÝZVA UZAVŘENÁ!!

Registrační číslo výzvy MAS: A38/03_16_047/CLLD_16_01_005

Datum vyhlášení výzvy MAS: 28.8.2019 (zpřístupnění v ISKP14+)

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 28.8.2019, 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30.9.2019, 12:00 hodin

Příměstské tábory v území MAS MTJ v roce 2020 – informace naleznete zde.

Příměstské tábory v území MAS MTJ v roce 2021 – informace naleznete zde.

Příměstské tábory v území MAS MTJ v roce 2022 – informace naleznete zde.

Dokumenty k  výzvě MAS k předkládání žádostí o podporu:

Text Výzvy č. 5 – OPZ Prorodinná opatření

Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 – Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 – Statut obecně prospěšné společnosti

Příloha č. 4 – Jednací řád Představenstva

Příloha č. 5 – Jednací řád Výběrové komise

Příloha č. 6 – Jednací řád Kontrolní komise

Příloha č. 7 – Etický kodex

Příloha č. 8 – Potvrzení o kapacitě školní družiny, klubu

Seminář pro žadatele o podporu dne 28.8.2019 od 9,00 hodin v kanceláři MAS, pozvánka zde

Seminář pro žadatele o podporu dne 28.8.2019 od 15,00 hodin v kanceláři MAS, pozvánka zde

Prezentace ze semináře pro žadatele o podporu

Seznam přijatých žádostí

Dne 27.5.2020, od 9 hodin se uskuteční Seminář pro úspěšné žadatele pro výzvu č. 5 OPZ Prorodinná opatření – kancelář MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.ps., Třebovská 809, 569 43  Jevíčko. Pozvánka zde.

Prezentace ze semináře pro úspěšné žadatele

Dne 18.10. 2019 od 10,00 hodin se koná jednání Výběrové komise – zasedací místnost v 1 poschodí, Městský úřad Moravská Třebová (radnice), nám. T.G. Masaryka 29 , 571 01 Moravská Třebová. Pozvánku naleznete zde

Zápis z Jednání Výběrové komise dne 18.10.2019

Dne 23. 10. 2019 od 14,00 hodin se koná jednání Představenstva – kancelář MAS MTJ, Třebovská č. 809, 569 43 Jevíčko. Pozvánku naleznete zde.

Zápis z Jednání Představenstva ze dne 23.10.2019

Kontaktujte nás

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Provozní doba kanceláře: