Search

PRV - 7. Výzva - UZAVŘENÁ!

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. oznamuje, že vyhlašuje 7. Výzvu v Programu rozvoje venkova.

Termín vyhlášení výzvy: 23. 5. 2022

Termín příjmu žádostí:  od 1. 6. 2022 do 23. 6. 2022

Termín registrace na RO SZIF: 23.8.2022

Seznam přijatých Žádostí o dotaci na MAS

Výzva a přílohy výzvy

Výzva č. 7/2022

Souhlas s vyhlášením výzvy (dokument SZIF)

Pravidla PRV 19.2.1

Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace

Přehled Fichí

Fiche č. 3 – Technika do lesů

Dokumenty k Fichi č. 3

Fiche č. 7 – Občanská vybavenost na venkově

Dokumenty k Fichi č. 7

Obecné příručky a přílohy pro žadatele

Jak získat přístup do Portálu farmáře (vygenerování ŽoD a následnou registraci na RO SZIF)

Návod ke stažení žádosti z Portálu farmáře

Výpočet finančního zdraví

Prohlášení o zařazení podniku

Metodika pro kontrolu tvorby pracovních míst

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Nejčastěji kladené dotazy – veřejné zakázky

Metodika stanovení výdajů

Příručka pro povinnou publicitu

Práce s průřezovými přílohami v operaci 19.2.1 

Dokumenty MAS

Interní postupy PRV

Příloha č. 1 Etický kodex

Příloha č. 2 Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Příloha č. 3 Preferenční kritéria

Vzor publicity MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity, dokládá se k Žádosti o platbu) – zde.

Dne 7. 7. 2022, od 13,00 hodin se koná jednání Výběrové komise – zasedací místnost v 2. NP, Radnice, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová. Pozvánka zde.

Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 7. 7. 2022

Dne 11. 7. 2022, od 13,00 hodin se koná jednání Výběrové komise – zasedací místnost v 2. NP, Radnice, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová. Pozvánka zde.

Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 11. 7. 2022

Dne 21. 7. 2022, od 14,00 hodin se koná jednání Představenstva – kancelář MAS MTJ, Třebovská č. 809, 569 43 Jevíčko. Pozvánka zde.

Zápis z jednání Představenstva ze dne 21. 7. 2022

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci

Kontaktujte nás

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Provozní doba kanceláře: