Search

PRV - 1. Výzva

UZAVŘENÁ

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. oznamuje, že vyhlašuje 1. Výzvu v Programu rozvoje venkova.

Termín vyhlášení výzvy: 14. 5. 2018

Termín příjmu žádostí: od 21. 5. 2018 od 8,00 hodin do 15. 6. 2018 do 12,00 hodin – příjem ukončen!

Průběžné informace a konzultace k projektům poskytují:

 • 
projektová manažerka Bc. Lenka Křenková (M: +420 737 845 436, E: mas.mtj@seznam)
 • vedoucí pracovník SCLLD Mirolava Šejnohová (M: +420 725 762 948, E: mas.mtj@seznam.cz)

Seznam schválených žádostí o podporu ze strany SZIF naleznete zde

Seminář pro žadatele výzvy PRV 1/2018 se uskuteční dne 15. 5. 2018 a 17. 5. 2018 od 15,30 hodin v kanceláři MAS, Třebovská 809, 569 43 Jevíčko.

Pozvánka na seminář pro žadatele dne 15. 5. 2018

Prezentace ze semináře z 15.5.2018

Pozvánka na seminář pro žadatele dne 17. 5. 2018

Prezentace ze semináře ze 17.5.2018

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o podporu

Seminář pro úspěšné žadatele k 1. výzvě MAS z PRV – dne 1.3.2019 od 13,00 hodin v Laskavárně, Svitavská 6/5, 571 01 Moravská Třebová. Pozvánka – zde.

Prezentace ze semináře pro úspěšné žadatele dne 1.3.2019

Výzva a přílohy výzvy

Výzva č. 1/2018

Souhlas s vyhlášením výzvy (dokument SZIF)

Pravidla PRV 19.2.1

Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace

Přehled Fichí

Fiche č. 1 – Rozvoj zemědělského podnikání

Dokumenty k Fichi č. 1

Fiche č. 2 – Podnikání na venkově

Dokumenty k Fichi č. 2

Fiche č. 3 – Technika do lesů

Dokumenty k Fichi č. 3

Obecné příručky a přílohy pro žadatele

Registrace žadatele do Portálu Farmáře

Postup pro vygenerování formuláře ŽoD na MAS a následnou registraci na RO SZIF

Výpočet finančního zdraví

Prohlášení o zařazení podniku

Metodika pro kontrolu tvorby pracovních míst

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Metodika stanovení výdajů

Příručka pro povinnou publicitu

Dokumenty MAS

Interní postupy PRV

Příloha č. 1 Etický kodex

Příloha č. 2 Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Příloha č. 3 Preferenční kritéria

Seznam přijatých žádostí

Seznam přijatých žádostí

Dne 24.7.2018 a 25.7.2018 se bude konat  jednání Výběrové komise.

Pozvánka – jednání Výberové komise 24.7.2018

Pozvánka – jednání Výběrové komise 25.7.2018

Zápis z jednání Výběrové komise 24.7.2018

Zápis z jednání Výběrové komise 25.7.2018

Dne 25. 7. 2018 proběhlo jednání Výběrové komise MAS, která hodnotila projekty podané v 1. výzvě PRV, všechny projekty splnily minimální bodovou hranici a seznam projektů bude předán rozhodovacímu orgánu – Představenstvu MAS k závěrečnému výběru a doporučení k financování pro SZIF.

Dne 15.8.2018 od 13 hodin se bude konat jednání rozhodovacího orgánu MAS – Představenstvo.

Pozvánka – jednání Představenstva

Zápis z jednání Představenstva – 15.8.2018.

Dne 4.5.2020 od 11,00 hodin se bude konat jednání Kontrolní komise – pozvánku naleznete zde. 

Zápis z jednání Kontrolní komise dne 4.5.2020

Kontaktujte nás

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Provozní doba kanceláře: