Search

4. výzva MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko - IROP - Ochrana kulturního dědictví - UZAVŘENÁ

Od 2. 9. 2020 od 17:44 hodina je schválená a otevřená modifikovaná výzva. Lze již finalizovat a podávat žádosti.

Výzva je pozastavena, nelze podávat žádosti, termín pro podání žádostí bude prodloužen do 21. 9. 2020.

Po schválení modifikace budete informováni.

Modifikace výzvy – zde.

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 20. 7. 2020 od 4,00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 8. 2020 do 23,59 hodin

V této výzvě MAS je jediný způsobilý žadatel dle indikativního seznamu IROP – vlastník památkového objektu „Kalvárie v Jaroměřicích“.

Výzva č. 4/2019 IROP – Ochrana kulturního dědictví 

Seznam přijatých žádostí

Přílohy výzvy MAS:

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list – věcné hodnocení

Kontrolní list – Kontrola formáních náležitostí a přijatelnosti

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 55. výzva IROP ‐KULTURNÍ DĚDICTVÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD ‐ SC 4.1. 

Veškerá pravidla a přílohy naleznete zde.

Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 – naleznete zde.

Pozvánky na semináře:

Dne 22. 7. 2020 od 15 hodin – kancelář MAS MTJ, Třebovská č. 809, 569 43  Jevíčko se uskuteční Seminář pro žadatele v rámci vyhlášené výzvy č. 4 IROP – Ochrana kulturního dědictví. Pozvánku naleznete zde.

Dne 14.12.2020 od 17,30 hodin se koná jednání Výběrové komise – zasedací místnost v 2. NP, Třebovská č. 809, 569 43 Jevíčko.

Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 14.12.2020

Dne 21.12.2020 od 15,00 hodin se koná jednání Představenstva – zasedací místnost MAS, Třebovská č. 809, 569 43  Jevíčko.

Zápis z jednání Představenstva ze dne 21.12.2020

Kontaktujte nás

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Provozní doba kanceláře: