Search

2. výzva MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko - IROP - Sociální bydlení - UZAVŘENÁ

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 25. 10. 2018 od 8:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 26. 11. 2018 do 15:00 hodin

Výzva č. 2/2018 IROP – Sociální bydlení

Seznam přijatých žádostí

Seznam přijatých žádostí po splnění FN a P

Přílohy výzvy MAS:

Příloha č. 1 Kritéria Formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Obecné příručky a přílohy pro žadatele:

Obecná a Specifická pravidla IROP – výzva č. 85

Postup pro podání Žádosti o podporu v MS2014+ (platné k 3.5.2018)

Pozvánky na semináře:

Seminář pro žadatele v rámci vyhlášené 2. výzvy MAS – IROP – Sociální bydlení – konaný 25.10.2018 v kanceláři MAS, Třebovská 809, 569 43 Jevíčko. Prezentace – ke stažení zde.

Seminář pro žadatele v rámci vyhlášené 2. výzvy MAS – IROP – Sociální bydlení – konaný 26.10.2018 v Charitě v Moravské Třebové, Svitavská 655/44,  571 01 Moravská Třebová. Prezentace – ke stažení zde.

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list pro věcné hodnocení

Etický kodex

Proškolení Výběrové komise – dne 7.12.2018

Věcné hodnocení žádostí o podporu – pozvánka na 14.12.2018 – Jednání Výběrové komise

Zápis z jednání Výběrové komise – dne 14.12.2018

Pozvánka na jednání Představenstva, dne 21.12.2018 od 14,00 hodin – kancelář MAS, Třebovská č 809, 569 43 Jevíčko. Pozvánku naleznete zde.

Zápis z jednání Představenstva – dne 21.12.2018

Pozvánka na jednání Představenstva, dne 28.12.2018 od 13,30 hodin – kancelář MAS, Třebovská č 809, 569 43 Jevíčko. Pozvánku naleznete zde.

Zápis z jednání Představenstva –  dne 28.12.2018

Kontaktujte nás

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Provozní doba kanceláře: