Search

Výzva č. 7 - OPZ Prorodinná opatření - VÝZVA UZAVŘENÁ!!

Registrační číslo výzvy MAS: C12/03_16_047/CLLD_16_01_005

Datum vyhlášení výzvy MAS: 29. 11. 2019 (zpřístupnění v ISKP14+)

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 11. 2019, 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 12. 2019, 12:00 hodin

Příměstské tábory v roce 2020 – informace naleznete zde.

Příměstské tábory v roce 2021 – informace naleznete zde.

Příměstské tábory v roce 2022 – informace naleznete zde. 

Dokumenty k  výzvě MAS k předkládání žádostí o podporu:

Text Výzvy č. 7 – OPZ Prorodinná opatření

Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 – Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 – Statut obecně prospěšné společnosti

Příloha č. 4 – Jednací řád Představenstva

Příloha č. 5 – Jednací řád Výběrové komise

Příloha č. 6 – Jednací řád Kontrolní komise

Příloha č. 7 – Etický kodex

Příloha č. 8 – Potvrzení o kapacitě školní družiny, klubu

Dne 10.2.2021 od 8,00 hodin se uskuteční Seminář pro úspěšné žadatele – Výzva č. 7 OPZ Prorodinná opatření – Kancelář MAS, Třebovská č. 809, 569 43  Jevíčko. Pozvánka naleznete zde.  

Dne 4.6.2020, od 8 hodin se uskuteční Seminář pro úspěšné žadatele pro výzvu č. 7 OPZ Prorodinná opatření – kancelář MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.ps., Třebovská 809, 569 43  Jevíčko. Pozvánka zde. 

Prezentace ze semináře pro úspěšné žadatele 4.6.2020 – 7. výzva OPZ 

Dne 11. 12. 2019 od 8,00 hodin se koná Seminář pro žadatele o podporu z programového rámce zaměstnanost – výzva č. 7 – OPZ Prorodinná opatření – kancelář MAS MTJ, Třebovská č. 809, 569 43 Jevíčko. Pozvánku naleznete zde.

Prezentace ze semináře pro žadatele o podporu

Seznam přijatých žádostí

Dne 23. 1. 2020 od 13,00 hodin se koná jednání Výběrové komise – zasedací místnost v 1 poschodí, Městský úřad Moravská Třebová (radnice), nám. T.G. Masaryka 29 , 571 01 Moravská Třebová. Pozvánku naleznete zde.

Zápis z jednání Výběrové komise

Dne 27. 1. 2020 od 9,00 hodin se koná jednání Představenstva – kancelář MAS MTJ, Třebovská č. 809, 569 43 Jevíčko. Pozvánku naleznete zde.

Zápis z jednání Představenstva

Kontaktujte nás

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Provozní doba kanceláře: