Search

MAP rozvoje vzdělávání

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová je zaměřen na zvyšování
kvality vzdělávání na území správního obvodu ORP Moravská Třebová a navazuje na dosažené cíle
předchozích projektů MAP. Obsahuje kroky a aktivity, které školy povedou k rozvoji jejich vnitřního
potenciálu a dále kroky ke spolupráci škol a ostatních aktérů v oblasti vzdělávání. Projekt současně
podpoří konkrétní opatření ke zvyšování kvality vzdělávání v území.

Podrobné informace naleznete zde: www.mapmtj.cz

Kontaktujte nás

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Provozní doba kanceláře: