3. výzva MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko - IROP - Rozvoj sociálních služeb - příjem žádostí ukončen

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 1. 7. 2020 od 4,00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:  3. 8. 2020 do 23,59 hodin

 

Výzva č. 3 IROP - Rozvoj sociálních služeb - text výzvy

 

Seznam přijatých žádostí 

 

Přílohy výzvy MAS:

Interní postupy MAS MTJ (platné od 10.9.2018)

Příloha č. 1 Kritéria Formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

 

Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 - naleznete zde.

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list pro věcné hodnocení

Etický kodex

 

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 62. výzva IROP ‐ SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA-INTERGROVANÉ PROJEKTY CLLD

Veškerá pravidla a přílohy naleznete zde.

 

Pozvánky na semináře:

Dne 1. 7. 2020 od 7,00 do 9,00 hodin se uskuteční Seminář pro žadatele v rámci vyhlášené výzvy č. 3 IROP - Rozvoj sociálních služeb. Pozvánku naleznete zde.

Dne 16. 7. 2020 od 8,00 do 9,00 hodin se uskuteční Seminář pro žadatele v rámci vyhlášené výzvy č. 3 IROP - Rozvoj sociálních služeb. Pozvánku naleznete zde.  

Dne 5.5. 2022, od 9,00 hodin se koná Seminář pro příjemce dotace - 3. Výzva MAS - IROP - Rozvoj sociálních služeb, Svitavská č. 8, 571 01 Moravská Třebová. Pozvánka zde. 

 

Dne 27. 8. 2020, od 13,00 hodin se koná jednání Výběrové komise - zasedací místnost, MěÚ Moravská Třebová (Radnice), nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová. Pozvánka zde.

Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 27.8.2020

 

Dne 30.9.2020 od 15,00 hodin se koná jednání Představenstva - vestibul vedle kanceláře MAS, Třebovská 809, 569 43  Jevíčko.

Zápis z Představenstva ze dne 30.9.2020