5. výzva MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko - IROP - Ochrana kulturního dědictví

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 4. 11. 2020 od 4,00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 10. 12. 2021 v 23,59 hodin

 

V této výzvě MAS je jediný způsobilý žadatel dle indikativního seznamu IROP - vlastník památkového objektu "Kalvárie v Jaroměřicích".

 

Výzva č. 5/2021 IROP - Ochrana kulturního dědictví
Interní postupy 

 

Seznam přijatých žádostí: bude zveřejněn po 10. 12. 2021

 

Přílohy výzvy MAS:

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list - věcné hodnocení

Kontrolní list - Kontrola formáních náležitostí a přijatelnosti

 

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 55. výzva IROP ‐ KULTURNÍ DĚDICTVÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD ‐ SC 4.1. 

Veškerá pravidla a přílohy naleznete zde.

 

Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 - naleznete zde.

 

Pozvánky na semináře:

Dne 26.11.2021 od 15 hodin - kancelář MAS MTJ, Třebovská č. 809, 569 43  Jevíčko se uskuteční Seminář pro žadatele v rámci vyhlášené výzvy       č. 5 IROP - Ochrana kulturního dědictví. Pozvánku naleznete zde.

 

Dne 29.3.2022, od 14,00 hodin se koná jednání Výběrové komise - IROP - výzva č. 5 a výzva č. 6 - zasedací místnost, MěÚ Moravská Třebová (Radnice), nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová. Pozvánka zde.

Dne 24.3.2022, od 15,00 hodin se koná Školení Výběrové komise - IROP - výzva č. 5 a výzva č. 6 - zasedací místnost, MěÚ Moravská Třebová (Radnice), nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová. Pozvánka zde. 

Zápis z Výběrové komise

 

Dne 28. 4. 2022, od 15,00 hodin se koná jednání Představenstva - IROP - výzva č. 5 a výzva č. 6 -kancelář MAS MTJ, Třebovská č. 809, 569 43 Jevíčko. Pozvánka zde.

Zápis z Představenstva