6. výzva MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko - IROP - Kvalitní školství -

 

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 10. 11. 2021 od 6:00 hod

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 15. 12. 2021 v 23:59 hod

 

Výzva č. 6/2021 IROP -Kvalitní školství     

Pouze aktivita: Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání  

Seznam přijatých žádostí:naleznete zde

Interní postupy

 

Přílohy výzvy MAS:

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Dohoda o spolupráci

Kontrolní list - věcné hodnocení

Kontrolní list - Kontrola formáních náležitostí a přijatelnosti

 

Strategický rámec MAP - aktuální verze

 

 

Pozvánky na semináře:

 

Dne 11.11.2021 od 15 hodin - kancelář MAS MTJ, Třebovská č. 809, 569 43  Jevíčko se uskuteční Seminář pro žadatele v rámci vyhlášené výzvy č. 6 IROP - Kvalitní školství. Pozvánku naleznete zde.

 

Dne 29.3.2022, od 14,00 hodin se koná jednání Výběrové komise - IROP - výzva č. 5 a výzva č. 6 - zasedací místnost, MěÚ Moravská Třebová (Radnice), nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová. Pozvánka zde.

Dne 24.3.2022, od 15,00 hodin se koná Školení Výběrové komise - IROP - výzva č. 5 a výzva č. 6 - zasedací místnost, MěÚ Moravská Třebová (Radnice), nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová. Pozvánka zde.  

Zápis z Výběrové komise

 

Dne 28. 4. 2022, od 15,00 hodin se koná jednání Představenstva - IROP - výzva č. 5 a výzva č. 6 -kancelář MAS MTJ, Třebovská č. 809, 569 43 Jevíčko. Pozvánka zde.

Zápis z Představenstva